Ondanks de slinkse wijze waarop De Thuisapotheek patiënten ronselde en de oncollegiale wijze waarop andere apotheken in reclamespotjes werden weggezet, mag de Nederlandse farmacie deze internetapotheek in zekere zin ook dankbaar zijn. Zo werd het thema medicatieoverdracht onder andere door hun activiteiten op een geweldige manier op de kaart gezet, zowel politiek als onder collega-zorgaanbieders. Ook de discussie €˜zorg of distributie€™ kreeg een flinke impuls door apotheken die zich uitsluitend richten op de logistieke krenten uit de pap.

Het management van De Thuisapotheek stelt dat er geen vrije marktwerking is en dat het stelselmatig is tegengewerkt door andere apothekers en de KNMP. Over de tegenwerking door apothekers die vaste patiënten kwijtraken aan De Thuisapotheek moet men niet piepen. In een vrije markt is het juist niet meer dan logisch dat men elkaar beconcurreert. De KNMP kan het zich uiteraard, als belangenbehartiger van álle apotheken, niet permitteren dit initiatief tegen te werken, maar heeft wel terecht haar zorg uitgesproken over de versnippering van het medicatiedossier.

Met de sluiting van De Thuisapotheek is het zaak nu juist níet weer rustig achterover te gaan leunen. Kennelijk voorzien dergelijke innovatieve concepten wel in een behoefte van veel patiënten naar andere manieren van medicijndistributie. Hier mogen we onze ogen niet voor sluiten. Gemak staat voor veel mensen nu eenmaal hoger op de agenda dan een sluitend medicatiedossier. Het is dus van belang goed na te blijven denken over een klantgerichte logistiek van de medicatie / in combinatie met veilige logistiek van de informatie.

Op De Thuisapotheek zat kennelijk niemand te wachten, maar wanneer een innovatief distributieconcept wél aanslaat bij patiënten.., dan wacht niemand meer op de achterblijvers.

 

Jos Lüers, hoofdredacteur PS-bulletin