Ook Pharma Selecta heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ons doel is de Nederlandse apotheker zo goed mogelijk te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de farmacotherapie. Voortdurend zijn wij op zoek naar mogelijkheden om dit streven te bevorderen. Als middelen daarvoor kunt u gebruik maken van dit magazine, de website www.pharmaselecta.nl en PS-on Disk, de literatuurdatabank die beschikbaar is via de KNMP Kennisbank. Komend jaar starten wij daarnaast met een nieuw initiatief, in samenwerking met de Apothekers In Opleiding tot Specialist (ApIOS). Hiermee hopen wij u op farmacotherapeutisch vlak nog beter van dienst te kunnen zijn. Samen met de aanstormende collega€™s in opleiding willen wij handzame samenvattingen bieden van de meest belangwekkende medisch-farmaceutische literatuur die recent is gepubliceerd. Voor de ApIOS een leerzame en leuke opdracht. Iedere apotheker moet immers een wetenschappelijk artikel kunnen beoordelen, er de relevantie voor de praktijk uithalen en dit ook nog eens duidelijk kunnen opschrijven. Extra aantrekkelijk is het natuurlijk wanneer deze samenvatting vervolgens gepubliceerd wordt in een blad dat bij alle collega€™s in het land toch al in de brievenbus komt. Het scheelt een hoop leeswerk en op deze manier krijgt u vele interessante artikelen onder ogen die anders waarschijnlijk ongelezen zouden blijven. Een win-winsituatie dus, zoals dat bij alle goede voornemens eigenlijk zou moeten gelden.

Namens de medewerkers van Pharma Selecta wens ik u alvast een heel goed nieuwjaar.

 

Jos Lüers, hoofdredacteur PS-bulletin

 

 


GELEZEN

 

Metformine nog steeds bovenaan goed

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 17 november is de uitkomst van een literatuuronderzoek gepubliceerd waarbij gekeken is of metformine nog steeds het eerstekeusmiddel moet zijn bij de behandeling van diabetes type 2. Een tweetal meta-analyses zouden dit in twijfel trekken. Uit deze studies zou geen significant effect op het optreden van macrovasculaire complicaties en cardiovasculaire en totale sterfte te zien zijn. Er zijn echter een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze onderzoeken. De follow-upduur is te kort en er zijn vragen te stellen over de keuze van de geïncludeerde studies. De auteurs van het NTvG-artikel melden wel dat er nog steeds vraagtekens zijn omtrent de effectiviteit van metformine op de reductie van de mortaliteit. Zij pleiten daarom voor nader onderzoek. Dit moet dan wel uitgevoerd worden volgens de huidige spelregels in het €˜diabeteslandschap€™ en niet variërend op de spelregels uit het verleden. Hun conclusie luidt dan ook dat vooralsnog metformine nog steeds als eerste stap bij de behandeling van diabetes moet worden ingezet.

Bron: Rol van Metformine bij Diabetesbehandeling. Ned Tijdschr Geneeskd 2012;156:A5297.

 

Viagra generiek?

Hoewel Pfizer in de Verenigde Staten een grote winst behaald heeft met de verlenging van het patent op de blauwe pil, lijkt het er op dat sildenafil in 2013 toch haar eerste stap op de generieke markt gaat zetten. Veel generieke leveranciers hebben al een of meerdere doses laten registreren bij de autorisatie-autoriteiten. Deze leveranciers staan te trappelen om hun variant te introduceren. Vanzelfsprekend zal de prijs lager zijn de die van het specialité. Maar zal die prijs ook dalen tot de pakjesprijs, zoals de grote generieken van deze tijd, of zal de die meer in de richting van de luxere wellnessartikelen gaan? Beleving speelt immers ook een rol in deze markt. Goedkoop kan dan niet goed zijn. Toch?

Bron: SFK-publicatie Pharmaceutisch Weekblad 2012: 49.

 

Anti stolling, pro stollingweetniet

Sinds de nieuwe orale antistollingsmiddelen dabigatran en rivaroxaban zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem laait de discussie over de voor- en nadelen van deze nieuwe middelen weer op. Voorstanders schermen met klinische eindpunten die aantonen dat deze middelen net zo goed zijn als de oude vertrouwde cumarinederivaten. Tegenstanders komen met dezelfde studies aan en menen dat de onderzoeksresultaten niet zondermeer geëxtrapoleerd mogen worden naar de Nederlandse situatie. Een ander veelgehoord argument is het ontbreken van een adequate antidotum om een bloeding tegen te gaan. Daarnaast is de vergoeding ook nog niet zonder meer helder nu de minister de middelen zelf heeft aanbesteed en van de openbare apothekers verwacht dat zij deze middelen met hun €˜clawback€™ meefinancieren.

Hoe het ook gaat lopen, het biedt hoe dan ook een mooie kans aan de openbare apothekers om hun meerwaarde bij de begeleiding van deze introductie te laten zien.

Bronnen:

Twijfels over nieuwe antistolling. Medisch Contact 2012 nr 41.

Apothekers willen stop deal antistollingsmiddelen. Medisch Contact Nieuwsbericht 11-12-2012.