Waarom dit onderzoek?

Uit eerdere studies blijkt dat een lage 25-hydroxyvitamine D (25OHD)-spiegel geassocieerd is met hypertensie en cardiovasculaire aandoeningen. Ook een meta-analyse suggereerde dat gebruik van vitamine D bloeddrukverlagend werkt in bepaalde patiëntgroepen. Of vitamine D-suppletie in patiënten met hypertensie bloeddrukverlagend werkt is nog niet eerder onderzocht in een klinische studie. 

 

Onderzoeksvraag

Leidt driemaandelijkse inname van hoge doseringen vitamine D tot een verlaging van de bloeddruk en verbetering van cardiovasculaire risico-indicatoren bij oudere patiënten met geïsoleerde systolische hypertensie (ISH)? 

 

Hoe werd dit onderzocht?

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie is uitgevoerd onder 159 thuiswonende patiënten >70 jaar met een vitamine D-spiegel <30 ng/ml en een systolische bloeddruk (SBD) >140 mmHg. Gedurende een jaar kregen deze patiënten driemaandelijks oraal 100.000 IE vitamine D (colecalciferol) of placebo. 

 

Belangrijkste resultaten

De vitamine D-spiegel was na twaalf maanden behandeling met 7 ng/ml toegenomen ten opzichte van de placebogroep. Na drie maanden bleek de afname in systolische bloeddruk in de behandelde groep niet significant verschillend van de placebogroep (verschil: -0,7 mmHg [95% BI -5,2-3,8; p=0,76]). Na 6, 9 en 12 maanden was eenzelfde effect te zien. Cardiovasculaire risico-indicatoren verschilden niet tussen de groepen, behalve dat de parathyreoïdhormoon (PTH)-spiegel significant was verlaagd in de vitamine D-groep (verschil: 3,8 pg/ml). Op andere eindpunten, zoals arteriële stijfheid, endotheelfunctie en inspanningscapaciteit, werden geen significante verschillen gevonden.

 

Belangrijkste conclusies

Driemaandelijkse vitamine D-suppletie bij patiënten >70 jaar met hypertensie leidt niet tot een verlaging van de bloeddruk en niet tot een verbetering van cardiovasculaire risico-indicatoren.

 

Consequenties voor de praktijk

Vitamine D-suppletie lijkt geen toegevoegde waarde te hebben in de behandeling van oudere patiënten als antihypertensivum. Omdat het een relatief kleine studie betreft is nog niet uitgesloten dat het gebruik van vitamine D een voordelig effect heeft bij cardiovasculaire aandoeningen. 

 

Literatuur

Witham MD, Price RJ, Struthers AD et al. Cholecalciferol Treatment to Reduce Blood Pressure in Older Patients With Isolated Systolic Hypertension. JAMA Intern Med2013 Aug 12; Epub.