Zorgen rondom cardiovasculaire risico van NSAID’s terecht?

Roland Zwart en Wilma Wichards, apothekers in opleiding tot specialist

Waarom dit onderzoek?

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen. Het gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zou dit risico verhogen. Het beperkt aantal onderzoeken onder patiënten met RA laat echter zien dat alleen rofecoxib een extra cardiovasculair risico met zich meebrengt. Het gebruik van NSAID’s heeft voordelen, zoals pijnbestrijding en verhoogde mobiliteit. Het is belangrijk dat artsen voldoende informatie hebben over de gevaren van cardiovasculaire aandoeningen om een risico-inschatting te kunnen maken bij het voorschrijven van NSAID’s aan patiënten met RA. 

Onderzoeksvraag

Wat is het cardiovasculaire risico bij het gebruik van NSAID's in een cohort van patiënten met RA, in vergelijking met een controlegroep zonder RA? 

Het gecombineerde eindpunt werd gedefinieerd als myocardinfarct, beroerte en/of cardiovasculaire mortaliteit.

Hoe werd dit onderzocht?

In een longitudinale cohortstudie werden 17.320 Deense patiënten met RA geselecteerd zonder voorafgaande beroerte of myocardinfarct in de periode 1997 tot 2009. Deze patiënten werden gematcht op leeftijd en geslacht met 69.280 controles. Het risico werd bepaald met behulp van proportional-hazard regressie-analyse.

Belangrijkste resultaten

Het overall risico op het bereiken van een van de eindpunten in de groep met RA was 32% hoger dan in de controlegroep (BI 1,25-1,40). Blootstelling aan NSAID’s gaf 22% meer risico op cardiovasculaire incidenten onder patiënten met RA. Dit was significant lager dan de risicoverhoging in de controlegroep zonder RA (51%). Van de verschillende NSAID’s gaf rofecoxib de grootste verhoging van het risico bij zowel patiënten met RA (57%) als controles (119%). Naproxen, ketoprofen en nabumeton bleken een laag of zelfs gereduceerd risico te geven, maar dit is minder betrouwbaar door lagere blootstelling aan deze NSAID’s. 

Onder de patiënten met RA gaven ibuprofen, diclofenac en celecoxib een verhoogd risico van respectievelijk 16, 35 en 11%. Van de veel gebruikte NSAID’s bleek naproxen het minst schadelijk op cardiovasculaire eindpunten: -0,02% bij niet-RA en -27% bij RA. 

Consequenties voor de praktijk en belangrijkste conclusies

In de dagelijkse praktijk lopen artsen en apothekers regelmatig op tegen het probleem van NSAID-gebruik en bijbehorende verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen. Dit onderzoek laat zien dat NSAID-gebruik bij reumatoïde artritis-patiënten een minder hoog en beperkt cardiovasculair risico met zich meebrengt in vergelijking met patiënten zonder deze aandoening.

De baten van NSAID’s lijken op te wegen tegen de cardiovasculaire nadelen bij patiënten met RA. Naproxen kan een goed alternatief zijn voor andere NSAID’s.

Literatuur

Lindhardsen J, Gislason GH, Jacobsen S et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: a nationwide cohort study. Ann Rheum Dis 2014;73:1515-1521.