Sinds de oprichting van dit blad, ruim 25 jaar geleden, hebben wij onze lezers eerst tweewekelijks en later maandelijks voorzien van actuele geneesmiddelinformatie in de vorm van een gratis blad. Grotendeels werd dit mogelijk gemaakt door de plaatsing van advertenties, die overigens niets met de redactionele inhoud te maken hadden. Nu de inkomstenbron vanuit de advertenties sterk is opgedroogd, zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen. 

Een forse kostenbesparing wordt gerealiseerd door twaalfmaal per jaar online te verschijnen, waarvan viermaal óók op papier. Dit past ook nog eens naadloos in het huidige tijdperk, waarin steeds meer vaktijdschriften overgaan van print naar digitaal. Wilt u óók de digitale Pharma Selecta ontvangen, dan willen wij wél graag uw e-mailadres weten. (Bent u al geabonneerd op de pdf-versie, dan hoeft u zich niet opnieuw op te geven.)

Maandelijks de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen met hyperlinks naar de onderwerpen van de verse Pharma Selecta? Ga naar www.pharmaselecta.nl en vul uw e-mailadres, naam en BIG-registratienummer in. Een kleine, maar noodzakelijke moeite, aangezien wij niet op een andere wijze over uw e-mailadres kunnen beschikken. Dus doe uzelf een plezier met objectieve farmaceutische kennis en informatie die u gratis ter beschikking wordt gesteld en schrijf u in. Als het even kan vandaag nog!

 

Jos Lüers, hoofdredacteur

 

 

GELEZEN

Botox® werkt mogelijk tegen depressie

Het arsenaal aandoeningen waartegen botulinetoxine (Botox®) kan worden ingezet groeit maar door. Bekend was dat het middel kan worden gebruikt tegen onder andere fronsrimpels, sommige vormen van hoofdpijn en hyperhidrosis. Nu blijkt dat ook sommige patiënten met een depressie er baat bij hebben. Een verklaring voor het werkingsmechanisme ontbreekt vooralsnog. De effectiviteit van antidepressiva is vaak teleurstellend. Bij enkele tientallen procenten van de patiënten verbetert de klachten niet of nauwelijks bij gebruik van welk antidepressivum dan ook. Ook overstappen naar een ander middel of zelfs een combinatie van middelen werkt lang niet altijd. De behoefte aan nieuwe middelen is daarom groot. Doel van het onderzoek was het aantonen van het verband tussen negatieve emotie en gezichtsuitdrukking. Hiervoor werd eenmalig botulinetoxine óf een placebo-zoutoplossing in de fronsrimpel van depressieve patiënten ingespoten. Zes weken na de injectie werd gekeken of en hoeveel verbetering er was opgetreden op de symptomen van de depressie, gemeten met de Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Bij 52 procent van de patiënten die botulinetoxine hadden gekregen en bij 15 procent van de patiënten in de placebogroep was er sprake van een respons een reductie van de MADRS-score van minimaal 50%. Dit verschil was significant. Ook het percentage mensen dat na zes weken in remissie was, was significant hoger in de botulinetoxinegroep. Botulinetoxine bleek zowel werkzaam te zijn bij mensen die momenteel geen antidepressiva gebruiken, als bij degenen die ze wél gebruiken. Een verklaring voor het werkingsmechanisme is er nog niet. Mogelijk geeft een positievere gezichtsuitdrukking een terugkoppeling naar de hersenen die zorgt voor een verbetering van de gemoedstoestand. Mogelijk reageren ook personen uit de omgeving positiever op iemand die niet fronst en speelt dit in rol bij depressie. Voordat de bevinding uit dit onderzoek bij meer patiënten zal worden ingezet, zullen de resultaten eerst bevestigd moeten worden in een grootschalig opgezet onderzoek en zal een plausibele verklaring moeten zijn gevonden voor het werkingsmechanisme.

Bron: Finzi E, Rosenthal NE. Treatment of depression with onabotulinumtoxinA: A randomized, double-blind, placebo controlled trial, Journal of Psychiatric Research 2014;52, May:1-6.