Budget

De budgetpolis - die we eigenlijk ‘low-budgetpolis’ zouden moeten noemen - doet, nu de gevolgen voor de verzekerde langzaam duidelijk worden, het nodige stof opwaaien. Eén op de twintig Nederlanders heeft een dergelijke polis, waardoor zij ongeveer een tientje per maand minder aan premie kwijt zijn. Daar staat tegenover dat zij, uitgezonderd spoedzorg, niet meer bij elk ziekenhuis en elke apotheek terecht kunnen en dat het indienen van declaraties en het stellen van vragen aan de zorgverzekeraar alleen nog maar online mogelijk zijn.

 

We zouden de mensen die voor een dergelijke budgetpolis kiezen als penny-wise and pound-foolish  kunnen bestempelen. Iemand weet immers nooit wat er met zijn gezondheid gebeurt en dus kan hij beter geen risico nemen. Voor mensen met een goede gezondheid, een gezonde leefstijl en een spaarpotje voor onvoorziene uitgaven kan een budgetpolis een weloverwogen en goede keuze zijn. Deze mensen gaan er zelfs vanuit dat hun complete premiebedrag verdwijnt in het solidariteitspotje en dat ze er zelf niets van terug zullen zien. Ze verzekeren zich zoals verzekeren bedoeld is, namelijk tegen onvoorziene risico’s die iemand zelf niet kan dragen. De opkomst van de budgetpolis past uitstekend in een samenleving waarin mensen meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen gezondheid. Er moet echter voor worden gewaakt dat mensen met een minder goede gezondheid voor een 

dergelijke polis kiezen vanwege de lagere premie. Om die reden zou de budgetpolis moeten worden omgedoopt in  ‘goede-gezondheid-polis’ en moet de voorlichting over de consequenties van het kiezen voor een dergelijke zorgverzekering worden verbeterd.

 

Jos Lüers, hoofdredacteur

 

Mei 2015