Meer en meer lijkt de patiënt zich te willen bemoeien met diens medische behandeling. Doordat het eigen risico steeds hoger wordt, neemt ook het kostenbewustzijn toe. Daarnaast kan de patiënt zich via medische websites beter informeren en inzicht krijgen in de behandelmogelijkheden en alternatieven. Omdat de stem van de individuele, kwetsbare patiënt vaak niet gehoord wordt, bemoeien patiëntenverenigingen zich steeds nadrukkelijker met het vergoedingenbeleid. Recent werd in opdracht van de Hart & Vaatgroep een onderzoeksrapport van het Nivel gepubliceerd over de gevolgen van het preferentiebeleid. Al eerder gaf het Longfonds een soortgelijke opdracht.

Bij beide onderzoeken zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen wat betreft de gebruikte methodiek. De onderzoekspopulaties zijn bijvoorbeeld klein en mogelijk oververtegenwoordigd door ontevreden patiënten, waardoor het resultaat niet naar de gehele populatie mag worden geëxtrapoleerd.
Los van de discussie over de kwaliteit van het onderzoek en de grootte van het probleem, tonen beide onderzoeken in ieder geval twee zaken duidelijk aan. Ten eerste de steeds nadrukkelijker belangenbehartiging van de patiënt door de patiëntenvereniging wanneer het gaat om het vergoedingenbeleid.
Bij problemen met het preferentiebeleid wordt de individuele patiënt door de klantenservice van zijn zorgverzekeraar tot op heden altijd nog met een kluitje in het riet werd gestuurd. De verwachting is dat de patiëntenverenigingen, met de stem van het volk op zak, hierin meer druk kunnen uitoefenen.
Het tweede onderzoeksresultaat moeten wij ons als beroepsgroep wel degelijk aantrekken. Slechts drie op de tien patiënten die wisselden van geneesmiddel, zegt hierover informatie van de apotheek te hebben ontvangen. Kennelijk slagen wij er in de apotheek nog steeds niet goed in onze informatie op een juiste en heldere manier over te brengen. Het lijkt een logische stap om hierin, gezien de gelijklopende belangen, het partnerschap met de patiëntenverenigingen te zoeken.

Jos Lüers, hoofdredacteur

juli / augustus 2016