Overgewicht en obesitas behoren tot de grootste bedreigingen voor onze gezondheid. Het aantal patiënten met diabetes type 2 als gevolg van overgewicht stijgt explosief en begint epidemische vormen aan te nemen. Naar verwachting zal het aantal diabeten de komende jaren nog sterk blijven stijgen.

Aangezien diabetes type 2 de grootste risicofactor is voor hart- en vaatziekten, is een verlaging van de kans hierop een van de belangrijkste behandeldoelen. Metformine, het enige middel waarvan naast een bloedsuikerverlagende werking ook een verlaging van het cardiovasculaire risico is aangetoond, is om die reden de hoeksteen van de behandeling van diabetes type 2. 
Eind 2015 werd de EMPA-REG OUTCOME-studie gepubliceerd. In dit onderzoek werden 7.020 patiënten met diabetes type 2 én een bestaande cardiovasculaire aandoening geïncludeerd. Zij werden gedurende 2,6 jaar behandeld met de SGLT-2-remmer empagliflozine of placebo. De primaire eindpunten waren sterfte door cardiovasculaire oorzaken, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. Als belangrijkste resultaat bleek het risico op het gecombineerd eindpunt met 14 procent verlaagd, waarbij het risico op sterfte 38 procent gedaald was.
De uitkomsten van deze eerste studie, die een positief effect laat zien van een nieuw bloedsuikerverlagend middel op cardiovasculaire uitkomsten, hebben nu geleid tot uitbreiding van de registratie voor empagliflozine met verlaging van de cardiovasculaire sterfte. Dit gebeurde op advies van het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de European Medicines Agency (EMA).
Een prominente plaats voor empagliflozine in het medicamenteuze stappenplan in de richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 kan door deze registratie bijna niet uitblijven. Voor het eerst sinds het verschijnen van de UKPDS-studie in 1998 zou dit een grote verandering in de behandeling van diabetes type 2 kunnen betekenen.

Jos Lüers, hoofdredacteur
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
februari 2017