Dapagliflozine bij hartfalen met en zonder diabetes mellitus type 2

Judith Brouwer en Linda van den Goor, apothekers in opleiding tot specialist
oktober 2020

Waarom dit onderzoek?
Gebruik van sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2)-remmer dapaglifozine bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) vermindert het risico op een ziekenhuisopname, veroorzaakt door hartfalen.[1] Het is nog onbekend of dit effect op hartfalen ook zichtbaar is in patiënten zonder DM2.

Onderzoeksvraag
Is het effect van dapaglifozine op hartfalen vergelijkbaar tussen patiënten met en zonder DM2?

Hoe werd dit onderzocht?
In de studie werden 4744 patiënten met hartfalen NYHA-klasse II, III of IV en een verminderde ejectiefractie gerandomiseerd tussen een behandeling met 10 mg dapagliflozine en placebo.[2] Verergering van hartfalen en cardiovasculaire sterfte was de primaire samengestelde uitkomstmaat.

Belangrijkste resultaten
De primaire uitkomstmaat trad op in 16,3% van de dapaglifozinegroep ten opzichte van 21,2% van de placebogroep. Dit effect was significant (HR=0,74; 95%BI 0,65-0,85; p<0,001). De mediane follow-up was 18,2 maanden. Bijwerkingen (volumedepletie, verstoorde nierfunctie, hypoglycemie) verschilden niet tussen de twee groepen. Zowel de placebo- als interventiegroep bevatte 41,8% patiënten met DM2. Het gevonden effect op hartfalen was gelijk voor patiënten met en zonder DM2.

Conclusie
Dapaglifozine vermindert het risico op verergeren van hartfalen of cardiovasculaire sterfte ten opzichte van placebo. Dit effect is consistent in de populatie met en zonder DM2. Hieraan lijkt een glucose-onafhankelijk mechanisme bij te dragen, maar dit is nog niet volledig opgehelderd.

Consequenties voor de praktijk
Ondanks dat dapagliflozine nog niet is opgenomen in de huidige richtlijn, wijst dit artikel erop dat het middel bij hartfalen bovenop de standaardbehandeling veilig en effectief kan worden ingezet, onafhankelijk van de aanwezigheid van DM2.

Literatuur
1. Wiviott S, Raz I, Bonaca M et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2019;380:347-357. 
2. McMurray J, Solomon S, Inzucchi S, Køber L, Kosiborod M et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med 2019 Nov 21;381(21):1995-2008.