Omalizumab bij kinderen: mogelijkheden bij constitutioneel eczeem

Rianne Alders-de Boer en Nathalie Maas-van de Sande, apothekers in opleiding tot specialist
april 2020

Waarom dit onderzoek
Constitutioneel eczeem komt veel voor bij kinderen op jonge leeftijd. Vaak worden bij ernstige gevallen systemische immunosuppressiva (cyclosporine, azathioprine en methotrexaat) gegeven. De gepubliceerde onderbouwing voor het gebruik van deze geneesmiddelen bij kinderen is beperkt. De beschikbare middelen worden off-label voorgeschreven en hebben mogelijk ernstige bijwerkingen.

Onderzoeksvraag
Is omalizumab effectief in de behandeling van ernstig constitutioneel eczeem bij kinderen?

Hoe werd dit onderzocht?
In de Atopic Dermatitis Anti-IgE Pediatric Trial (ADAPT) werden kinderen tussen de 4 en 19 jaar met eczeem 1:1 gerandomiseerd in twee groepen. In de trial werden de kinderen 24 weken behandeld met omalizumab of placebo. Aansluitend vond een 24 weken follow-up plaats. De effectiviteit werd bepaald aan de hand van de objectieve Scoring Atopic Dermatitis (SCORAD)-index. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van de volgende symptomen: roodheid, zwelling, verdikking van de huid, korstvorming, krassen op de huid en/of een droge huid. Daarnaast werd ook het gemiddelde verschil in kwaliteit van leven bepaald met behulp van Children’s Dermatology Life Quality Index/Dermatology Life Quality Index.

Belangrijkste resultaten 
In totaal zijn er 62 kinderen met ernstig eczeem, die onvoldoende reageerde op optimale therapie, gerandomiseerd over de groep die gedurende 24 weken behandeld werd met omalizumab (n=30) of met placebo (n=32). De kinderen hadden een gemiddelde leeftijd van 10,3 jaar en 52% was een jongen. Het verschil in de SCORAD-index tussen beide groepen was significant: -6,9 (95% BI -12,1 tot -1,5; p=0,01) in het voordeel van omalizumab. Het gemiddelde verschil in kwaliteit van leven tussen beide groepen was -3,5 (95% BI -6,4 tot -0,5) in het voordeel van omalizumab.
In het onderzoek is ook gekeken naar het corticosteroïdgebruik. In de groep die behandeld werd met omalizumab was het corticosteroïdgebruik lager dan in de placebogroep als er gekeken wordt naar het aantal gebruikersdagen (mediaan = 109 respectievelijk 161 dagen) en het percentage lichaamsoppervlak dat behandeld werd met een corticosteroïd (16% respectievelijk 31%).

Belangrijkste conclusies 
De studie toont aan dat het gebruik van omalizumab een verbetering geeft op de ernst van de ziekte en op de kwaliteit van leven. Dit resultaat wordt geassocieerd met een verlaagd corticosteroïdgebruik en kan suggereren dat omalizumab een behandeloptie zou kunnen zijn voor kinderen met moeilijk te behandelen constitutioneel eczeem. Verder en uitgebreider onderzoek is nodig om de precieze rol van anti-IgE-medicatie aan te tonen. Daarnaast is verder onderzoek nodig om de optimale behandelingsduur, de optimale behandelleeftijd en de optimale dosering bij de IgE-levels voor de start van de behandeling vast te stellen.

Consequenties voor de praktijk
Voor het gebruik van omalizumab kan nog geen goed onderbouwd doseringsadvies worden gegeven bij kinderen met ernstig constitutioneel eczeem. Daarnaast zijn de langetermijneffecten niet goed onderzocht. Het gebruik van omalizumab bij deze patiëntengroep dient dan ook goed afgewogen te worden door een kinderarts (allergoloog) met ervaring met dit middel.

Literatuur
Chan S, Cornelius V, Cro S, Harper JI, Lack G. Treatment Effect of Omalizumab on Severe Pediatric Atopic Dermatitis. The ADAPT Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatrics 2020;174(1):29-37.