gelezen

Bloeddruk en mortaliteit door CHZ in verschillende delen van de wereld

In een (deels Nederlandse) studie is over een periode van 25 jaar gekeken naar de relatie tussen (verhoogde) bloeddruk en het risico van overlijden door coronaire hartziekte (CHZ) bij mannen in zes verschillende gebieden (de VS, Noord-Europa, mediterraan Zuid-Europa, binnenland Zuid-Europa, Servië en Japan).

Bij een bloeddruk van 140/85 varieerde de mortaliteit door CHZ over 25 jaar aanzienlijk. In de VS en Noord-Europa was deze het hoogst met ongeveer 70 doden per 10.000 patiëntjaren. In Japan en mediterraan Zuid-Europa bleek deze meer dan drie keer zo laag te zijn met ongeveer 20 doden per 10.000 patiëntjaren. De relatieve toename van de 25-jaars mortaliteit door CHZ voor een gegeven toename in bloeddruk was in alle groepen vergelijkbaar.

Gezien de grote verschillen in absoluut risico op dood door CHZ in verschillende delen van de wereld, zal ook de beslissing hypertensie wel of niet te behandelen afhankelijk zijn van de regio. Deze studie kan dus belangrijke consequenties hebben voor de klinische praktijk in verschillende delen van de wereld.

Literatuur: N Engl J Med 2000;342:1-8.


 

Bijwerkingen en interacties cisapride

FOEI! In de VS heeft de firma Janssen Pharmaceutica in een brief gewaarschuwd voor de cardiale bijwerkingen van cisapride. Belangrijke punten zijn: voordat cisapride wordt gegeven moet een ECG (12 afleidingen) worden gemaakt en cisapride mag niet worden gegeven bij een QTc-interval van meer dan 450 msec; cisapride is gecontraïndiceerd bij hypokaliëmie, hypocalciëmie en hypomagnesiëmie. Bij patiënten die met diuretca worden behandeld, moeten eerst serumelectrolyten worden bepaald. Bij de toch al aanzienlijke lijst van interacties zijn nu ook de diuretica opgenomen.

Dit lezende denk je dat de prescriptie van cisapride tot vrijwel nul zal teruglopen, maar volgens een artikeltje in Drogisterij Weekblad ziet Janssen Pharmaceutica het in Nederland niet zo somber in. ECG's en electrolytbepalingen lijken hier niet aan de orde. De interacties worden er door apothekers uitgehaald met hun medicatiebewaking. Dit geldt voor veel interacties, maar niet voor de nieuwe interactie met diuretica, want die zit in ieder geval niet in mijn systeem.

Een betere communicatie van Janssen Pharmaceutica naar Nederlandse (en andere Europese) apothekers lijkt in dit geval niet overbodig.

http://www.fda.gov">www.fda.gov

Literatuur: DW 2000;26:nr 5.


 

Norethisteron een lifestyle drug?

Norethisteron wordt voor verschillende gynaecologische indicaties voorgeschreven. Volgens de aanbevelingen van het Britse Royal College of Obstetricians and Gynaecologists is de enige indicatie in de eerste lijn de behandeling van menorragie. Tijdens een onderzoek naar de implementatie van deze richtlijn werden gegevens verkregen over de prescriptie van norethisteron in de periode 1995 tot 1999. Hieruit bleek een cyclisch verloop waarbij in de wintermaanden ongeveer 600 voorschriften per miljoen patiënten werden gevonden. In juni daarentegen steeg het aantal voorschriften tot ongeveer 1100. Dit valt samen met de zomervakantie. Ook in december was de kerstvakantie herkenbaar als een extra piekje. De auteurs constateren dat uitstel van de menstruatie in de vakantie kennelijk een belangrijke reden voor prescriptie is en stellen de wenselijkheid hiervan binnen de NHS ter discussie. Ze merken overigens wel op dat norethisteron een goedkoop middel is in tegenstelling tot sildenafil.

Literatuur: Br Med J 2000;320:291.

 

 


 

De kanttekeningen

Listig?

WEETNIET Pfizer is bezig de Cardura® om te zetten naar de Cardura XL®. Dat is een nobel streven want de patiënt heeft daar alleen maar gemak van, dachten wij. Om dat wat meer onder de aandacht van de lezertjes te brengen, verzon iemand een kalender met prachtige plaatjes van een heer op stand en zijn jonge vriend. In een minuscuul lettertje wordt naast de plaatjes de volgende tekst afgedrukt: 'N.B. er is geen relatie tussen Bommel/Tom Poes en de werking van Cardura'. Dat lijkt ons toch geschreven door een Toonder-leek. Er is vast iemand in de directie van Pfizer geweest die tegen het marketingbureau heeft gezegd: 'Verzin een list om de omzet veilig te stellen...'