De Kanttekeningen

Euthanasie uit het duister gehaald

Op 28 november nam een meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor euthanasie en hulp bij zelfdoding aan. Wanneer ook de Eerste Kamer accoord gaat, is ons land hiermee het eerste land ter wereld waar euthanasie is gelegaliseerd.

Het belangrijkste artikel in de nieuwe wet is de strafuitsluitingsgrond: als een arts zich aan de zorgvuldigheidseisen heeft gehouden, is hij niet langer strafbaar. De wet beoogt voorts zeer duidelijk een samenspel tussen de patiënt en de arts. De patiënt dient te bepalen wat hij ondraaglijk lijden vindt. Hierbij krijgt ook de schriftelijke wilsverklaring -als ondersteuning of ter vervanging van het mondelinge verzoek- een wettelijke status. De arts moet op zijn beurt beoordelen of het lijden uitzichtloos is.

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) vindt de wet nog niet ver genoeg gaan. Volgens de vereniging moeten ook mensen die 'klaar met leven' zijn een waardige en zachte dood kunnen sterven. Prof. mr. Drion, oud-lid van de Hoge Raad, pleitte reeds voor het op verzoek verschaffen van middelen aan oude mensen die hun leven voltooid achten. Metaforisch worden deze middelen de'pil van Drion' genoemd. Daarnaast zou volgens de NVVE een passage uit Artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht, dat het behulpzaam zijn bij en het verschaffen van middelen tot zelfdoding strafbaar stelt, geschrapt moeten worden. In verschillende buurlanden, zoals België, Duitsland en Frankrijk, komt een dergelijk verbod niet voor. In Zwitserland is behulpzaamheid alleen verboden wanneer zij gegeven wordt om zelfzuchtige redenen. De NVVE denkt dat door het vervallen van dit verbod het taboe rondom zelfdoding verder zal afnemen.

Voor de apotheker als hulpverlener verandert er door de nieuwe wet niet veel. Naar verwachting zal ook het aantal euthanasieverzoeken niet drastisch toenemen. Wel zal het onderwerp beter bespreekbaar worden. Of oude mensen in de toekomst de 'pil van Drion' op hun nachtkastje hebben staan, is nog maar de vraag. Daar is Nederland op dit moment nog niet rijp voor. Gezien de ontwikkelingen in het verleden rondom de abortuspil, is het interessant om te zien of er een farmaceutisch bedrijf bij de ontwikkeling van de zelfmoordpil het voortouw durft te nemen.
 

Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding

 

GOEDEen jarige die zelf kadootjes geeft. Niet alleen de Goedheiligman, maar ook de Stichting Health Base draait de rollen eens een keer om. Ter ere van haar tiende verjaardag bracht de stichting uit Houten, in samenwerking met het RIVM, Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding uit. Het boekje, dat de huidige kennis en inzichten beschrijft over het geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap en tijdens borstvoeding, is gratis aangeboden aan huisartsen, apothekers, gynaecologen, verloskundigen en lactatiekundigen. De inhoud biedt het apotheekteam nuttige informatie voor een optimale medicatiebegeleiding van de zwangere vrouw en de moeder die borstvoeding geeft. Een kado dus waar iedereen in de dagelijkse praktijk echt iets aan heeft.

Stichting Health Base, proficiat met jullie tienjarig bestaan en hopelijk mogen we nog vele jaren profiteren van jullie nuttige werk.
 

De apotheker en zijn centjes

SLECHTTerwijl we nog druk doende zijn om ons met veel pijn en moeite te verlossen van het imago van geldwolf van de gezondheidszorg, komt ons 'eigen' Pharmaceutisch Weekblad met een wel heel opmerkelijke rubriek: Farmacie en financiën. Tips en trucs van financieel adviseurs om uw besteedbaar inkomen en belastingaftrek zoveel mogelijk te verhogen. Informatie waar op zich niks op tegen is natuurlijk. Ten slotte moet bij iedereen de schoorsteen roken en is een gezonde bedrijfsvoering de basis voor kwalitatief goede patiëntenzorg. Maar dergelijke zaken kan de apotheker toch beter individueel met zijn eigen financiële adviseurs bespreken? Rubrieken over de belastingaangifte van de apotheker hebben niets te maken met de farmacie in Nederland, zelfs niet in de breedste zin van het woord, en horen dus niet thuis in het Pharmaceutisch Weekblad. De toch al aangezwengelde discussie naar aanleiding van het onlangs verschenen fotoverhaal, over de inhoud en vormgeving van dit blad, mag wat ons betreft met bovenstaande mening worden uitgebreid.

 

Ook de firma Mediselect bezondigt zich aan een misplaatste publicatie. In tegenstelling tot wat de naam Mediselect doet vermoeden, gaat het laatst uitgebrachte boekwerkje Apotheker en financiële planning niet over een medisch onderwerp, alhoewel men dat met de subtitel bijsluiter voor financiële fitness nog wat probeert te verdoezelen. De inhoud overstijgt het weinig diepgaande niveau van een gemiddelde bankfolder niet. Reeds op pagina drie staat vermeld dat raadpleging van de eigen fiscaal adviseur geboden is als het gaat om toepassing van fiscale regels op uw eigen situatie. Neem dit advies ter harte en u bespaart uzelf 41 pagina's oppervlakkig geneuzel.

Publicaties als bovenstaande kunnen weliswaar interessant zijn, maar dienen niet in de vorm van vakliteratuur te worden gebracht. Dit doet ons imago zeker geen goed.