Prestatieloon

In Limburg doen 125 huisartsen sinds een half jaar mee aan een experiment met prestatieloon. Het experiment betreft het zuiniger voorschrijven van geneesmiddelen. De besparingen die dit oplevert mogen van de zorgverzekeraar worden gebruikt als vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten. Zuiniger voorschrijven, waarbij de patiënt centraal blijft staan, lijkt een goed initiatief. Helaas wordt de rol van de apotheker in dit vooruitstrevende experiment niet beschreven. Deze zou toch een aanvullende bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van de geneesmiddelconsumptie en ook aan het optimaliseren van de farmacotherapie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van bindende afspraken in het FTO of door in samenwerking met de huisarts structureel polyfarmaciepatiënten te evalueren.
Momenteel dreigt dit huisartsenexperiment te stranden op wettelijke regelgeving. De Wet Tarieven Gezondheidszorg kent nog geen regels voor lokale experimenten. Zorgverzekeraars Nederland is momenteel in overleg met het College Tarieven Gezondheidszorg of het mogelijk is om deze regels aan te passen. Laten we hopen dat dit soort goede initiatieven niet vastlopen op starre regelgeving.

Linda Mulder-Wildemors, hoofdredacteur