Verbetering

In Pharma Selecta nr 17 van 2001 is aandacht geschonken aan risedronaat (Actonel®). De fabrikant heeft ons op de volgende zaken geattendeerd.

In de paragraaf Farmacologie, kinetiek staat een gemiddelde biologische beschikbaarheid weergegeven van 0,6%. Dit moet 0,63% zijn.

In de paragraaf Contra-indicaties staat als contra-indicatie weergegeven een creatinineklaring < 5 ml/min. Dit moet zijn een creatinineklaring < 30 ml/min.

In de paragraaf Handelspreparaat, dosering en prijzen staat vermeld dat de 5 mg tablet begin 2001 is geregistreerd. Dit moet zijn november 2000.

In dezelfde paragraaf is een prijsoverzicht weergegeven. Niet alle prijzen zijn correct berekend. Voor de volledigheid volgt hier het prijsoverzicht opnieuw:

 

Inkoopprijzen taxe augustus 2001 (exclusief btw):

 

stofnaam

preparaat

dagdosering

kosten per
28 dagen (fl)

risedronaat* Actonel 5 mg 81,00
    30 mg 541,83
tiludronaat** Skelid 400 mg 541,82
alendronaat Fosamax 10 mg 78,67#
    70 mg 73,43
etidronaat Didrokit kuurverpakking 66,10
pamidronaat (APD)*** 600 mg ca. 150,00

 

* dosering risedronaat 30 mg: 30 mg eenmaal per dag gedurende twee maanden; zo nodig herhalen na tenminste twee maanden

** dosering tiludronaat: 400 mg eenmaal per dag gedurende drie maanden; zo nodig tot tweemaal herhalen na tenminste zes maanden

** dosering APD oraal: 150 mg 4 d.d. gedurende een maand

# weergegeven zijn de kosten per 30 dagen.

 

Ten tijde van het verschijnen van het artikel is er voor beide sterkten een nieuwe 1B-tekst verschenen. Wij verwijzen U voor de meest recente informatie betreffende Actonel® naar deze 1B-teksten.


 

De kanttekeningen

Dr Rath, the continuing story

WEETNIETAl eerder berichtten wij u van de vreemde capriolen van de Duitse dr Matthias Rath. Deze voorvechter van vitaminetherapieën en natuurgeneeswijzen trekt regelmatig ten strijde tegen het in zijn ogen criminele kartel van de farmaceutische industrie. In het nieuwste nummer van zijn eigen magazine, Rath International, trekt hij weer eens ouderwets van leer tegen de pillenfabrikanten. Vooral de firma Bayer moet het deze keer ontgelden. Naar aanleiding van het van de markt halen van Lipobay®, zaait Rath grote paniek door te stellen dat de zes miljoen patiënten die ooit cholesterolverlagende geneesmiddelen hebben geslikt nu rondlopen met een tijdbom in hun lichaam. Voor iemand die zich dokter noemt, is hij kennelijk erg slecht op de hoogte van de grootschalige prospectieve onderzoeken die er met de statines zijn gedaan, waaruit duidelijk een gunstig effect op de sterfte aan hart- en vaatziekten is gebleken. Daarnaast heeft de farmaceutische industrie en met name Bayer volgens Rath dankbaar gebruik gemaakt van de "miltvuurpaniek" die na de aanslagen in New York op 11 september vorig jaar ontstond. Rath verwijt de firma Bayer, de producent van Ciproxin®, een belangrijk antibioticum voor de bestrijding van de miltvuurbacterie, dat zij op geen enkele manier heeft geprobeerd de onterechte angst voor miltvuur te ontzenuwen. Volgens zijn zeggen spelen economische belangen hierbij een grote rol. Op het moment zelf was de angst voor miltvuur echter verre van onterecht. Rath heeft enkele maanden later natuurlijk makkelijk praten door dit wel te beweren.

Matthias Rath's belangrijkste reden voor zijn voortdurende polemieken, is zijn paranoïde gedachte dat de farmaceutische industrie haar invloed op politici en andere beleidsmakers gebruikt om een wereldwijd verbod op vitaminetherapieën en natuurgeneeswijzen af te dwingen. Voor ingewijden lijken deze man en zijn strijd een lachertje. Hij weet echter bij duizenden argeloze patiënten grote bezorgdheid op te roepen omtrent de betrouwbaarheid van reguliere geneesmiddelen, met alle gevolgen voor de therapietrouw van dien. De publieke bespeling van dr Rath doet in grote lijnen denken aan de praktijken van onze eigen Jomanda. De patiënt is het slachtoffer, u mag kiezen van wie.
 

Wemos ontevreden over WTO-top in Katar

 

Enkele maanden geleden braken wij in dit blad een lans voor de handtekeningenactie van Wemos voor een rechtvaardigere verdeling van geneesmiddelen. Tijdens het topoverleg van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) afgelopen oktober in Katar, zou de Nederlandse regering op moeten komen voor de belangen van de ontwikkelingslanden, in plaats van voor die van de farmaceutische industrie. Helaas bleek de druk van de Verenigde Staten en een aantal andere Europese landen te groot, waardoor het niet mogelijk was een verklaring aan tenemen waarmee ontwikkelingslanden patenten kunnen omzeilen om hun toegang tot geneesmiddelen te verbeteren. De uiteindelijke tekst is veel minder krachtig geworden dan Wemos had gehoopt, waardoor het maar de vraag is of de ontwikkelingslanden veel baat zullen hebben bij de nieuwe mogelijkheden die het TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) verdrag hen biedt. Pharma Selecta en hopelijk een groot aantal Nederlandse apothekers zullen Wemos ook in de toekomst blijven steunen in de strijd voor toegang tot geneesmiddelen voor mensen in onwikkelingslanden.

 


 

GELEZEN

Lichtpuntje in kankeronderzoek

 

Veel kankeronderzoekers zijn er van overtuigd dat de angiogenese een doorslaggevende rol speelt bij de tumorvorming. Op het moment lopen er tenminste twintig klinische onderzoeken met angiogeneseremmers. In Science van 3 januari beschrijven onderzoekers van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston hoe het eiwit tumstatine een cruciale rol speelt bij de aanleg van nieuwe bloedvaten. Het tumstatine bindt zich aan aVb3-integrine. Van aVb3-integrine is bekend dat het juist de angiogenese stimuleert. Als integrine zich echter bindt aan tumstatine, treedt de tegengestelde werking op en vormen zich geen nieuwe bloedvaten.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht gaat, in navolging op eerder onderzoek, meer patiënten behandelen met angiostatine. Dit maakte het ziekenhuis eerder deze maand bekend. Prof. dr. E. Voest noemt de resultaten bemoedigend. Bij vier proefpatiënten is de tumor tien maanden stabiel gebleven, bij een aantal anderen iets korter. 'Het zijn hoopvol stemmende resultaten, die je echt niet elke dag ziet', zegt Voest. Het komt nauwelijks voor dat kanker nog stabiliseert bij mensen die - zoals in de onderhavige gevallen - al verschillende (chemo)therapieën achter de rug hebben. Voest waarschuwt voor teveel optimisme: 'Voor hetzelfde geld is het toeval dat die tumoren kleiner zijn geworden. Pas na vijf tot acht jaar kun je zeggen of dit medicijn meerwaarde heeft, vergeleken met de al langer bestaande'. Ook heeft het nieuwe middel niet bij alle behandelde patiënten resultaat gehad.

Bronnen: Medisch Contact, jaargang 57 nr. 2-11 januari 2002.

ANP, 8 januari 2002.


 

Rokende moeders krijgen dikke kinderen

Vrouwen die tijdens de zwangerschap roken, krijgen vaker kinderen die lijden aan overgewicht of diabetes. Dat concluderen klinisch epidemiologen van het Karolingska Instituut in Stockholm in het British Medical Journal van 5 januari.

De epidemiologen doen hun uitspraken op basis van medische gegevens van 11.359 Britten die tussen 3 en 9 maart 1958 zijn geboren. Tijdens de zwangerschap werden de moeders door de vroedvrouwen ondervraagd over hun rookgewoonten. De kinderen ondergingen een medisch onderzoek op zeven- en op zestienjarige leeftijd. Op 33-jarige leeftijd werden ze nogmaals geïnterviewd over hun gezondheid. Uiteindelijk bleken vijftien mannen en dertien vrouwen tussen hun zestiende en 33ste levensjaar diabetes type 2 te hebben ontwikkeld. Ruim tien procent van de onderzoeksgroep bleek te lijden aan ernstig overgewicht. Voor beide aandoeningen werd een duidelijk verband vastgesteld met het rookgedrag van de moeder.

Het duidelijke verband tussen roken tijdens de zwangerschap en het ontstaan van diabetes op relatief jonge leeftijd doet vermoeden dat het om een echte risicofactor gaat, zo schrijven de auteurs. Zij denken dat blootstelling aan tabak in de baarmoeder leidt tot levenslange afwijkingen van de stofwisseling bij het kind.

Bron: Medisch Contact, jaargang 57 nr. 2-11 januari 2002.