uit de praktijk

Oogdruppelflesjes met weerhaakjes

Onlangs hoorden we van een patiënte dat de afsluitring van de dop van een plastic oogdruppelflesje in haar oog viel, terwijl ze druppelde. Zo'n afsluitringetje heeft scherpe haakjes en kan schade aanrichten in een (geopereerd) oog. De fabrikant van het oogdruppelflesje heeft naar aanleiding hiervan besloten in de bijsluiter op te nemen, dat het ringetje van de dop na opening meteen weggegooid moet worden. Dit is een mooi initiatief, maar zou het niet veel effectiever zijn dit op de buitenkant van de verpakking te zetten, omdat de bijsluiter waarschijnlijk niet door iedereen gelezen wordt. Om patiënten te behoeden voor 'vallende ringetjes met weerhaakjes' is het zinnig om op alle oogdruppelflesjes een waarschuwingsetiket te plakken en daarnaast mondeling te adviseren altijd de afsluitring na het openen te verwijderen.

 


 

Gelezen

Sibutramine, hoe lang nog?

 

De autoriteiten in Italië hebben in maart van dit jaar sibutramine (Reductil®) van de markt gehaald na berichten over twee dodelijk verlopen bijwerkingen van in totaal vijftig meldingen. Wereldwijd worden 34 sterftegevallen in verband gebracht met sibutramine. Minder ernstige, veel gemelde bijwerkingen zijn hartritmestoornissen,

hypertonie, bloeddrukverhoging en psychische stoornissen. Een middel dat vooralsnog niet langer dan één jaar gebruikt mag worden, alleen effectief is in combinatie met een gewichtsbeheersingsprogramma en een onacceptabel risico op ernstige bijwerkingen heeft hoort hier niet op de markt verkrijgbaar te zijn.

Bron: Arzneitelegramm 4/2001,42.


 

Ernstige leverschade met pioglitazon (Actos®)

Het eerste glitazon, troglitazon, heeft in Nederland de markt niet gehaald na berichten over 63 sterfgevallen wereldwijd. Opvolger rosiglitazon (Avandia®) lijkt ook geassocieerd met dodelijke leverfunctiestoornissen. Inmiddels zijn ook van pioglitazon verschillende casussen beschreven waarbij de leverfunctie ernstig was aangedaan: stijging transaminasen, cholestatische icterus en de stijging van GPT. Na staken van pioglitazon keerden de waarden binnen enkele weken terug naar normaal.

Zolang er nog geen gegevens zijn waaruit blijkt dat de glitazonen een mortaliteitsreductie opleveren bij de behandeling van diabetes type 2 moeten deze middelen niet voorgeschreven worden. Vooralsnog valt de balans bijwerkingen/effectiviteit negatief uit.

Bron: Arzneitelegramm 4/2001,42.