gelezen

Bewegen helpt bij fibromyalgie

Fibromyalgie syndroom (FMS) is een complex, non-inflammatoir pijnsyndroom gekarakteriseerd door lichaamspijn en dysfunctionele slaappatronen. Comorbiditeit als depressie, angst, prikkelbare darmsyndroom, prikkelbare blaassyndroom, syndroom van Raynaud en neuralgiën worden vaak gezien bij FMS. In de Verenigde Staten lijden circa vier tot zes miljoen mensen aan FMS en is daarmee na reumatoïde arthritis de meest voorkomende vorm van reumatologische stoornissen. Etiologie en behandeling van FMS is onbekend. De symptomen zijn weinig consistent en onvoorspelbaar en laten zich slecht behandelen.

In een pilot-studie bij vijftien vrouwen met vastgesteld FMS is het effect bekeken van krachttraining en aerobicoefeningen op spiersterkte en cardiovasculaire fitness. Van deze eindpunten is bekend dat zij bij FMS-patiënten beneden gemiddeld zijn. Tevens wordt gedacht dat FMS geassocieerd zou zijn met een abnormale spierweefselfunctie. In deze studie werd een duidelijke verbetering waargenomen op FMS-gerelateerde symptomen als pijn, vermoeidheid, slaap, stijfheid, angst en depressie. De oefeningen hadden door adequate begeleiding geen exacerbatie van symptomen of blessures tot gevolg.

Voordat bovengenoemde studieopzet kan gelden als behandelrichtlijn voor FMS-patiënten dient meer onderzoek gedaan te worden bij grotere populaties. Niettemin zijn de eerste resultaten bemoedigend.

Bron: Arthritis & Rheumatism, Arthritis Care & Research 2002; 47:22-28.


 

Westers denken

Hoe welgesteld wij zijn en hoe verwend met onze gezondheidszorg werd mij nog weer eens glashelder bij het lezen van een bulletin van Health Action International. Op een cartoon staan links een vrouw met een kind op de arm en uit de rechtermarge van het plaatje komt een arm met een potje medicijnen. In de praatwolkjes speelt zich de volgende conversatie af: vrouw: 'Mijn kind is ziek, we hebben geen eten'; arm: 'Eén tablet bij elke maaltijd!'

Alle goede bedoelingen van de medicus ten spijt, er speelt hier een aantal misverstanden. De ziekte van het kind lijkt iets te maken te hebben met haar voedingstoestand en de dokter denkt daar met pillen iets aan te moeten doen. Het sprookje there is a pill for every ill moet nog geschreven worden. Verder is het een typische westerse verworvenheid driemaal per dag te kunnen eten. Bij de gegeven gebruiksaanwijzing, één tablet bij elke maaltijd, zal in het hoofd van de dokter zitten dat de patiënt er drie per dag krijgt. Het is echter zeer wel denkbaar dat deze patiënt ('we hebben geen eten') er onder de gegeven omstandigheden maar één per twee tot drie dagen krijgt.

We zijn rijker dan we beseffen!
 

Kleintje Yakult® voorkomt schijterij

 

Probiotica staan bekend om hun microbiologische eigenschappen en worden onder andere gebruikt bij de behandeling van gastro-intestinale en vaginale slijmvliesinfecties. Vanwege elkaar tegensprekende resultaten worden probiotica nog niet geaccepteerd als alternatief voor de behandeling van aan antibiotica gerelateerde diarree.

In een onlangs in de British Medical Journal gepubliceerde meta-analyse, is de effectiviteit van probiotica bij de preventie van diarree, veroorzaakt door het gebruik van antibiotica, onderzocht. Hiervoor werden negen gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde onderzoeken met probiotica gebruikt, die tussen 1966 en 2000 op Medline en in de Cochrane-bibliotheek zijn gepubliceerd. In alle negen onderzoeken werden de probiotica gegeven in combinatie met antibiotica; de controlegroep kreeg antibiotica en placebo. De percentages patiënten die geen diarree kregen werden gepoold en odds ratio's bepaald. De gevonden odds ratio voor de gecombineerde resultaten van alle negen onderzoeken was 0,37 (0,26-0,53;p<0,001) in het voordeel van actieve behandeling met probiotica ten opzichte van placebo. Dit resultaat suggereert dat probiotica kunnen worden gebruikt voor de preventie van antibiotica gerelateerde diarree. In hoeverre probiotica ook gebruikt kunnen worden voor de behandeling van diarree door antibiotica is nog onvoldoende bewezen.

Bron: BMJ 2002;324:1361.

 


 

De Kanttekeningen

Salbutamol Turbuhaler® weer op de markt?

WEETNIETOnlangs ontvingen alle Nederlandse apothekers een mailing van AstraZeneca waarbij een reprint van een artikel uit het Respiratory Medicine uit 1998(!) was bijgesloten. De conclusie op basis van dit artikel luidde dat de Turbuhaler® even effectief is als een dosisaërosol met voorzetkamer bij de behandeling van acuut astma met een bronchusverwijder. Het in de studie gebruikte ß2-sympaticomimeticum was salbutamol.

Ons hart sloeg even op hol. Zou AstraZeneca de Salbutamol Turbuhaler®, die enige tijd geleden (vanwege te weinig omzet?) van de Nederlandse markt is gehaald, weer herintroduceren? Een snelle zoektocht in het computersysteem gaf het ontkennende antwoord en teleurgesteld zakten we weer terug in onze stoel. Welke bedoeling zou AstraZeneca met deze mailing hebben gehad? Wellicht wilde men gevoelens van heimwee oproepen naar de tijd dat een compleet scala aan inhalatiemedicatie in Turbuhalers® verkrijgbaar was? Of was het ze er om te doen de aandacht op de Turbuhaler® als effectieve toedieningsvorm te vestigen? Wij houden het erop dat AstraZeneca bij het opruimen van het bezemhok nog een stapeltje reprints van het artikel vond. Toen men ontdekte ook nog voldoende postzegels in huis te hebben, ontstond al snel het idee om de apothekers weer eens te mailen. Onder het mom van: ze lezen het artikel waarschijnlijk toch niet nauwkeurig door, maar we richten de aandacht weer even op de Turbuhaler®, was het van minder belang dat het ding in Nederland niet eens meer verkrijgbaar is.

Gelukkig zijn de lezers van Pharma Selecta oplettender dan AstraZeneca verwacht. Wij willen deze firma vriendelijk verzoeken het doel van dergelijke mailings voortaan beter kenbaar te maken.