De kanttekeningen

D®ukte

BELACHELIJKU bent er vast al van op de hoogte: in een meta-analyse die recent in de Lancet verscheen, wordt de voorkeur gegeven aan metoprolol boven atenolol. Dat betekent voor Selokeen®-fabrikant AstraZeneca in potentie een nieuw stukje markt, ten koste van atenolol.

AstraZeneca is er als de kippen bij en stuurt op 31 januari een brief aan de betrokkenen: huisartsen en specialisten. (Apothekers zijn minder belangrijk, en krijgen ter info een afschrift.) In een krachtige, bondige brief maakt ze haar punten duidelijk: * Selokeen® ZOC is al sinds vijftien jaar beschikbaar;

* sinds kort is er een generiek metoprolol retard op de Nederlandse markt;

* dat echter niet over het door Astra gepatenteerde ZOC-systeem beschikt!

* maar gelukkig: "door op het recept een ® toe te voegen aan de merknaam Selokeen® ZOC is uw patiënt verzekerd van het ZOC-afgiftesysteem"!

Dat is een briefje waard.

Generieke fabrikant Hexal legt zich hier niet zonder meer bij neer en reageert verontwaardigd in een brief aan alle apotheken. Immers, metoprololsuccinaat van Hexal, verkrijgbaar in de sterktes 50, 100 en 200 mg, is bij registratie in Nederland bio-equivalent gebleken aan het Duitse Belokeen® ZOC, hetgeen "niet in rechte door AstraZeneca wordt bestreden".

U begrijpt het: er van uitgaande dat iedereen omgezet gaat worden van atenolol naar metoprolol, moet de markt worden verdeeld. Beide producenten reppen met geen woord over iets waar ze zich echt druk over zouden kunnen maken: het artikel in de Lancet. In plaats van energie te besteden aan de discussie of metoprolol de voorkeur verdient boven atenolol raken we verzeild in een strijd of het nu B(S)elokeen® ZOC, of metoprolol van Hexal moet worden. En of die ® nu wel of niet of het recept bijgeschreven moet worden.

Daa® kunnen wij ons behoo®ijk d®uk ove® maken.

 

Bron:

Carlberg B, Samuelsson O, Lindholm LH. Atenolol in hypertension: it is a wise choice. Lancet 2004;364:1684-1689.