Gelezen

Geld speelt geen rol, of toch?

Gesponsorde artikelen zijn positiever over nieuwe geneesmiddelen dan niet-gesponsorde. Dat blijkt uit een artikel in het JAMA, gebaseerd op gegevens van de afgelopen vijf jaar. Er komt naar voren dat in klinische trials, die gefinancierd worden door commerciële ondernemingen, het oordeel over nieuwe methoden vaker positiever uitpakt dan in onderzoeken die door non-profitorganisaties worden gefinancierd. Of er gedurende de onderzochte periode iets in die situatie veranderd is, blijkt niet uit de studie. Wij hopen het slechts.

 

Er werden 324 publicaties doorgelicht. Het betrof trials naar cardiovasculaire geneesmiddelen, gepubliceerd in de periode '00 - '05 in JAMA, The Lancet, en The New England Journal of Medicine. Het doorlichten van 104 trials die financieel ondersteund werden door non-profit organisaties, leverde het volgende op: in 51 van de studies (49%) werd een meerwaarde aangetoond van nieuwe behandelingen ten opzichte van de standaardbehandeling, in 53 (51%) niet (P = 0,80). Voor gesponsorde onderzoeken ligt het anders: uit 92 (67,2%) van 137 trials kwam een conclusie ten faveure van een nieuwe behandeling (P <0,001).

Onderzoeken waar zowel commerciële als niet-commerciële ondernemingen aan bijdragen, leverden een gemiddelde uitkomst op: in 62 studies kreeg een nieuwe behandelingen 35 (56,5%) keer de voorkeur.

Uit 205 gerandomiseerde onderzoeken, waarin geneesmiddelen werden geëvalueerd, blijkt het aandeel 'type geldschieter' - als er een voorkeur is voor nieuwe behandelingen - als volgt verdeeld: 39,5% bij niet-commerciële geldschieters, 54,4% bij gezamenlijke financiering en 65,5% bij een commerciële geldschieter (P voor trend tussen groepen = 0,002). Uit 39 gerandomiseerde trials waarin pacemakers werden geëvalueerd, is het deel 'type geldschieter' als volgt verdeeld: 50,0% niet-commercieel, 69,2% gezamenlijke financiering en 82,4% commercieel (P voor trend tussen groepen = 0,07). Onafhankelijk van de geldschieters waren trials, waarin gebruik werd gemaakt van surrogaateindpunten, meer geneigd tot een positief oordeel (67%) dan studies waarin klinische eindpunten werden gebruikt (54,1%; P = 0,02).

 

We vinden dat Pharma Selecta kritisch is ten opzichte van nieuwe geneesmiddelen, maar we hebben nog wel eens moeite om sponsoren te vinden... Kan er iemand een verband leggen?

 

Bron: Ridker PM, Torres J. Reported Outcomes in Major Cardiovascular Clinical Trials Funded by For-Profit and Not-for-Profit Organizations: 2000-2005. JAMA 2006;295:2217.