Actueel

Foliumzuur bij kinderwensImage
Het stimuleren van het gebruik van foliumzuur, welke openbare apotheker
heeft er geen aandacht aan besteed
in zijn of haar apotheek? Volgens de Gezondheidsraad is het gebruik van foliumzuur vóór, tijdens en na de zwangerschap nog steeds veel te laag. Foliumzuur is een B-vitamine die van nature in voeding voorkomt en van belang is voor de groei en gezondheid.
Een tekort aan foliumzuur veroorzaakt bloedarmoede.
Het gebruik van extra foliumzuur rond de conceptie
verlaagt het aantal foetussen met een neurale buisdefect;
een aandoening waarbij de wervelkolom of het schedeldak
niet goed is aangelegd. Sinds 1996 is het gebruik van 400 μg extra foliumzuur per dag vanaf minimaal vier weken voor tot acht weken na de conceptie toegenomen. Dit heeft in de afgelopen tien jaar geleid tot een afname van het aantal kinderen met een open ruggetje. De gezondheidsraad
is alleen nog niet tevreden. Ongeveer vijftig
procent van de hoogopgeleide vrouwen met een Nederlandse achtergrond gebruikt geen foliumzuursuppletie.
Maar liefst driekwart van de vrouwen met een niet-Nederlandse achtergrond of een lage opleiding slikt geen extra foliumzuur rond de conceptie. Er is dus duidelijk nog ruimte voor verbetering. De gezondheidsraad beveelt aan om de voorlichting rondom foliumzuur bij de conceptie uit te breiden en preconceptiezorg in te voeren om de zich steeds vernieuwende doelgroep te kunnen bereiken. Voorlichting, in het bijzonder gericht op allochtonen en vrouwen met een lage opleiding, is van belang. De gezondheidsraad
denkt erover om voeding te verrijken met foliumzuur. Echter, dit biedt niet de garantie dat zwangere vrouwen in de vruchtbare leeftijd deze producten gaan gebruiken.
Daarnaast bestaat het risico dat, met het huidig toegestane niveau van verrijking, kinderen een te hoge inname
van foliumzuur krijgen. Er is maar weinig onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s van foliumzuursuppletie
bij kinderen. Misschien wordt het dus tijd om het foliumzuurproject in de apotheek weer opnieuw leven in te blazen…
Bron: www.gezondheidsraad.nl

En dan nog even dit

Tiotropium in een nieuw jasjeImage
Fabrikant Boehringer Ingelheim heeft besloten om te stoppen met de productie van de Combivent® inhalator. Dit – gecombineerd
met een naderend einde op het patent van Spiriva® Handihaler – maakte de weg vrij voor een nieuw toedieningssysteem
voor tiotropium: Spiriva® Respimat.
Tiotropium is een parasympathicolyticum met een langwerkend
bronchusverwijdend effect. Verpakt in de zogenaamde
soft mist inhalator zou een gemakkelijker te inhaleren
‘mist’ van tiotropium worden geproduceerd. Blijkbaar was de Handihaler toch niet zo handy, aangezien het lastig kan zijn voor een benauwde COPD-patiënt om voldoende poeder uit de capsule inhaleren. De standaarddosering,
eenmaal daags twee inhalaties à 2,5 μg tiotropium
uit de Respimat-inhalator, komt overeen met eenmaal daags één inhalatie van 18 μg uit de Handihaler.
In een multicentrum, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd
onderzoek onder 202 COPD-patiënten is aangetoond
dat de effectiviteit van 5 tot 10 μg tiotropium uit de Respimat overeenkomt met 18 μg uit de Handihaler met een vergelijkbaar bijwerkingenprofiel. Dit onderzoek, uitgevoerd
onder slechts 202 COPD-ers zal waarschijnlijk voldoende reden zijn voor Boehringer Ingelheim om op niet al te lange termijn ook de productie van de Handi-haler te beëindigen.
Bron: Int J Chron Obstruct Pulm Dis 2007;2(4):559-565.