De kanttekeningen

Inhalatie-insulineImage

 

Het toedienen van insuline per inhalatie geeft mogelijk een verhoogd risico op longcarcinoom, zo liet de US Food and Drug Administration (FDA) onlangs weten. Uit gegevens van klinische studies onder 4740 patiënten die het inhalatie-insuline Exubera® ontvingen, bleken zes personen longcarcinoom te ontwikkelen tegenover één persoon in de placebogroep (n=4292), een incidentie per honderd patiëntjaren van 0,13 versus 0,02. Post-marketing werd één geval van longcarcinoom waargenomen. Alle patiënten met longcarcinoom hadden een voorgeschiedenis met roken. Het is bekend dat inhalatie-insuline de longfunctie kan verslechteren. Het is gecontraïndiceerd bij patiënten die een chronische longziekte hebben zoals astma, COPD en emfyseem. Inhalatie-insuline is ook gecontraïndiceerd bij patiënten die roken of minder dan zes maanden geleden zijn gestopt met roken. Roken verhoogt namelijk de absorptie van insuline via inhalatie, waarschijnlijk als gevolg van alveolaire schade door het roken. Eind 2007 is het inhalatie-insuline Exubera® door de fabrikant wereldwijd van de markt gehaald.

Bron: http://www.fda.gov/medwatch (april 2008).

En dan nog even dit

TheekransjeImage

 

Goed nieuws voor vrouwelijke liefhebbers van thee. In de Franse Three-City Study bij 6597 personen van 65 jaar of ouder is het effect van theeconsumptie op de vorming van atherosclerotische plaque onderzocht. De prevalentie van atherosclerotische plaque was respectievelijk 44,0%, 42,5%, en 33,7% bij vrouwen die geen thee, één tot twee koppen of meer dan drie koppen thee per dag nuttigden (p=0,0001). In een vergelijkende studie onder een jongere onderzoeksgroep, de EVA-Study met 1123 personen, was de gevonden prevalentie van atherosclerotische plaque respectievelijk 18,8%, 18,5%, en 8,9% bij vrouwen die geen thee, één tot twee of meer dan drie koppen thee per dag nuttigden (p=0,08). Bij mannen werd dit effect niet waargenomen. Een theekransje is dus niet alleen gezellig, maar heeft voor vrouwen dus mogelijk ook een beschermd effect op de bloedvaten.

Bron: Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008 Feb;28(2):353-359.

GSK verliest kort gedingImage

 

Misschien had u de advertentie voor Seretide® van GlaxoSmith-Kline ook al eerder gezien: een foto van parachutisten met daarbij de claim ‘feeling free from symptoms'. Volgens concurrent AstraZenica, de producent van Symbicort®, wordt hiermee de suggestie gewekt dat bij het gebruik van Seretide® - onder alle omstandigheden en gedurende langere tijd - de patiënt alles weer aan kan en geen last meer heeft van symptomen zoals hijgen, piepen en kortademigheid. AstraZenica liet het hier niet bij zitten en daagde GSK voor de rechter.

Astma is een chronische ontsteking met een variabel verloop van symptomen en als zodanig niet te genezen. Er is momenteel geen enkel bewijs dat een astmapatiënt door welke behandeling dan ook volledig klachtenvrij kan zijn.

De rechter is het met AstraZenica eens dat de reclame-uitingen niet voldoen aan de eisen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. De claim gaat door zijn algemene en absolute bewoordingen te ver, is in strijd met de in de 1B-tekst van Seretide® vermelde waarschuwingen en is niet door enig onderzoek onderbouwd. GSK is daarom op het matje geroepen en moet het gebruik van materialen waarop de claim vermeld staat per direct staken.

Bron: www.cgr.nl