De kantekeningen

Invloed farmaceutische industrie Image

 

De Tros zond op 28 april en 5 mei in het programma Radar een tweeluik uit over de invloed van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag van artsen. Onder andere aan de hand van contracten van vóór de invoering van de euro en beelden van een cursus voor artsenbezoekers (opgenomen met een verborgen camera) werd getoond hoe de industrie probeert voorschrijfgedrag te beïnvloeden. De - strengere - regels voor gunstbetoon zoals die er tegenwoordig zijn, werden nauwelijks genoemd. Ook viel op dat er amper ruimte was voor een antwoord vanuit de industrie. De beschikbaarheid van onafhankelijke bronnen voor geneesmiddelinformatie kwam niet duidelijk naar voren uit de uitzendingen. Daarnaast werden de kortingen die ziekenhuisapothekers op geneesmiddelen krijgen genoemd, nadat eerst gemeld was dat apothekers "onder vuur liggen" wegens kortingen en bonussen. Er werd niet gemeld dat in ziekenhuizen met een budget gewerkt wordt waarvan ook de geneesmiddelkosten moeten worden betaald...

Het is goed dat men zich ervan bewust is dat de industrie veel geld over heeft voor marketing en probeert voorschrijfgedrag te beïnvloeden. Echter, als daarbij niet aan het publiek wordt uitgelegd dat bij het bepalen van voorschrijfbeleid ook onafhankelijke informatie wordt gebruikt, is het geschetste beeld te eenzijdig.

Wie geïnteresseerd is in marketingtechnieken van de farmaceutische industrie kan terecht op www.gezonde

scepsis.nl. Deze website van DGV, het istituut voor verantwoord medicijngebruik, heeft tot doel artsen en apothekers hierover te informeren.

En dan nog even dit

Kindermedicatie Image

 

Bent u op zoek naar kinderdoseringen of andere informatie over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen? Dan kunt u sinds dit voorjaar terecht op www.

kinderformularium.nl. Hier vindt u een consensus-based formularium met onder andere aanbevolen doseringen voor kinderen en informatie over de registratiestatus van een geneesmiddel. Daardoor kan snel worden bepaald of de toepassing van een bepaald geneesmiddel bij kinderen off-label is.

Ouders, verzorgers en andere belangstellenden kunnen voor informatie over geneesmiddelen en kinderen terecht op www.kindermedicatie.nl. Deze website van DGV geeft informatie over onder andere off-label voorschrijven, therapietrouw, bijwerkingen en vergiftigingen. Ook wordt informatie gegeven over bij kinderen voorkomende aandoeningen en de behandeling hiervan, zoals ADHD en astma. Daarnaast zijn links opgenomen naar ander betrouwbare websites over geneesmiddelgebruik.