Actueel

Amlodipine en valsartan in één jasje Image

Het onlangs door Novartis op de markt gebrachte combinatiepreparaat
Exforge® is geregistreerd voor de behandeling van
essentiële hypertensie. Het middel bestaat uit de calciumantagonist
amlodipine en de angiotensine II-antagonist valsartan. De aanbevolen dosering is één tablet per dag van 5
mg amlodipine en 80 mg valsartan, 5 mg amlodipine en 160 valsartan óf 10 mg amlodipine en 160 mg valsartan.
Het nut van deze combinatiepil is echter twijfelachtig. Volgt men de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement,
dan bestaat de farmacotherapeutische behandeling van essentiële hypertensie in eerste instantie uit
een thiazidediureticum. Bij onvoldoende tensiedaling kan hieraan een ACE-remmer, of – in geval van hinderlijke bijwerkingen
– een angiotensine II-antagonist worden toegevoegd. Mocht, na ophogen van de dosering van beide
middelen, nog steeds een te hoge bloeddruk worden gemeten, dan komen de calciumantagonisten of bètablokkers pas in zicht. Dat in onderzoek is aangetoond dat het combinatiepreparaat effectiever is dan placebo en ook effectiever
dan monotherapie met amlodipine of valsartan, is weinig verrassend. Maar of de combinatie effectiever is
dan standaardbehandeling met een thiazidediureticum en een ACE-remmer is tot op heden niet onderzocht. Wat wel
duidelijk is, is dat Exforge qua prijs hiervan gaat verliezen. Voorlopig parkeren we de combinatie dus nog maar even
op het reservebankje.


Eenmaal daagse triple-therapie Image

Voor hiv-patiënten komt er langzaam een eind aan lastige inname schema’s van anti-retrovirale middelen.
De firma Gilead heeft Atripla®, dat 600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabine en 245 mg
tenofovirdisoproxil bevat, op de markt gebracht. De afzonderlijke componenten waren eerder ook al verkrijgbaar,
maar door de drie middelen in één preparaat te combineren wordt behandeling van hiv voor het eerst met eenmaal
daags één tablet mogelijk gemaakt. Het middel mag alleen worden gebruikt door patiënten die al eerder voor
hun hiv-infectie werden behandeld. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten van het middel bij patiënten
die niet eerder zijn behandeld.

De kantekeningen

Niet plannen maar rekenen Image


Lilly brengt Cialis® in een dosering van 5 mg op de markt. In deze dosering
mag Cialis dagelijks worden ingenomen.
Hierdoor wordt de seksuele intimiteit gescheiden van de inname van
de erectiepil, aldus Lilly. De kosten komen vooralsnog voor rekening van
de patiënt en bedragen ongeveer l 73,63 per 28 stuks.
Cialis 10 mg on demand kost l 44,70 per vier stuks. Een rekensommetje leert ons dat dagelijks Cialis 5 mg alleen
voordeliger is als een man tenminste 6,5 keer per maand geslachtsverkeer heeft.
De eerste vraag die je aan de patiënt moet stellen als een arts Cialis voorschrijft is dan ook: “Hoe vaak doet u het
meneer, want misschien heb ik nog een interessante aanbieding voor u”.