Spotjes van de Mediq apotheker, zeer herkenbaar in witte jas, zijn met regelmaat op de televisie te zien. Er zijn echter nog geen berichten vernomen van hordes brandwondenzalf smerende huismoeders
die zich dagelijks onder schooltijden hinderlijk ophouden voor de plaatselijke vestiging van Mediq om een glimp van hun Mediq apotheker te mogen opvangen.
Zorgverzekeraar Agis gooit haar marketingactiviteiten over een andere boeg. In een nieuw contractsvoorstel aan apothekers wordt een hoger maximumtarief geboden aan apotheken die voldoen aan de criteria van
een intensieve relatie met Agis. Onder deze criteria vallen onder meer kwaliteitscriteria, zoals gecertificeerd zijn en deelname aan een klantentevredenheidonderzoek, en criteria met betrekking tot de patiëntenzorg,
zoals het uitvoeren van een medicatiecheck en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast stelt de verzekeraar als eis dat een folderzuil van Agis op een zichtbare plaats in de apotheek moet
staan, €œter bevestiging van de intensieve relatie met Agis€. Dit laatste vereiste is bij de KNMP in het verkeerde keelgat geschoten. De beroepsvereniging hecht veel waarde aan onafhankelijkheid van
zorgverzekeraars en vindt dat alle schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Dit lijkt nogal in tegenspraak met een van de doelstellingen van KNMP voorzitter Jan Smits, die juist wil zorgen voor een betere samenwerking tussen apothekers en zorgverzekeraars. Gezamenlijke belangen dus! Bovendien heeft de KNMP wel een beetje boter op haar hoofd als het gaat om belangenverstrengeling. Wordt het
KNMP congres niet zwaar gesponsord door allerlei farmaceutische industrieën en wordt er op de KNMP website niet bijzonder veel aandacht geschonken aan de Achmea Medicatie Check? Het reclamebureau van Albert Heijn is de ongekroonde koning van de marketing. Ook Agis begrijpt inmiddels hoe het spelletje gespeeld moet worden. De KNMP moet echter nog heel wat voetbalplaatjes plakken voordat ze begrijpt hoe het merk apotheker goed in de markt wordt gezet.

Jos Lüers, hoofdredacteur

 

 


En dan nog even dit

Onethisch
geneesmiddelonderzoek

Enkele farmaceutische bedrijven testen hun geneesmiddelen op onethische wijze uit op mensen in ontwikkelingslanden.
Dit blijkt uit een onderzoek van het Indiase Centre for Studies in Ethics and Rights. GlaxoSmithKline heeft lapatinib, een geneesmiddel
tegen borstkanker, getest op ernstig zieke vrouwen in India. De meerderheid van deze vrouwen heeft geen
geld om een reguliere behandeling te kunnen betalen. Door deel te nemen aan het onderzoek kunnen zij toch een behandeling krijgen, maar nemen zij de risico's die
hiermee samen gaan voor lief. Inmiddels is lapatinib in  India verkrijgbaar, maar voor de meeste vrouwen met
borstkanker niet te betalen. Ook AstraZeneca maakt zich in India schuldig aan klinisch onderzoek dat door een ethische commissie in
West-Europa niet zou worden toegestaan. Het bedrijf gaf placebo's aan schizofreniepatiënten; een onderzoek dat
overbodig was voor het verkrijgen van een Indiase marktvergunning, maar wel gebruikt kon worden om het middel in Europa op de markt te brengen. Patiënten uit de
ontwikkelingslanden plukken hier zelf nauwelijks de vruchten van. Reden voor FairDrugs.org om een campagne te starten en beleidsmakers, wetgevers en farmaceutische bedrijven op te roepen om de rechten van proefpersonen in ontwikkelingslanden te eerbiedigen.