Voorts levert het bezig zijn met metingen van prestaties in de apotheek onmiddellijk inspiratie voor verbeterpunten op. Niet dat we die punten nog niet kenden en dat ze als volslagen verrassing komen, maar een concrete score geeft toch een duidelijker beeld van de urgentie. Fantastisch is natuurlijk het overweldigende aantal apotheken dat de prestatie-indicatoren heeft ingevuld. Onze beroepsgroep heeftde mogelijkheid om te laten zien wat ze doen en wat ze kunnen,met beide handen aangegrepen. Als ons ooit nog eens wordt verwetenniet transparant te zijn, hebben we hier hét tegenargumentin handen.Dat laatste, laten zien wat we kunnen, is naar mijn idee ons zwakkepunt waarin we de meeste energie zouden moeten steken. Tijdvoor de ontwikkeling van een presentatie-indicator?

Jos Lüers, hoofdredacteur

 


 

 

Actueel

De macht van defabrikant

Janssen-Cilag heeft in een briefaangekondigd een streep tehalen door de registratie vanpenfluridol (Semap®) en hetmiddel wereldwijd van de marktte nemen. Penfluridol wordt gebruikt voor de onderhoudsbehandelingvan chronische of recidiverende psychosen.Argumenten om met de productie te stoppen zijn vaag: deze zou niet meer voldoen aan de huidige normen enrichtlijnen. Investeringen die gedaan moeten worden omde productie te verbeteren staan niet in balans met devraag naar het product, aldus de fabrikant. Penfluridolwordt echter, met name in de Beneluxlanden, nog regelmatig ingezet. Het middel is een uitkomst voor patiënten waarbij de therapietrouw te wensen over laat, maar dieeen depot-antipsychoticum per injectie niet accepteren. Het middel heeft een lange halfwaardetijd, waardoor hetslechts eens in de week hoeft te worden ingenomen. Vaak vindt dit plaats in het bijzijn van een ander, zodat de therapietrouwgegarandeerd kan worden. De verwachting isdat penfluridol vanaf januari 2010 niet meer geleverd kan worden. Daarmee wordt de zorg voor veel mensen met schizofrenie een zware slag toegediend. Het vermoeden rijst dat de fabrikant erop gokt dat penfluridolgebruikersdan maar de / veel duurdere / depot-antipsychotica gaangebruiken. Hier kan Janssen-Cilag toevallig ook wel invoorzien.