Waarom een onderzoek houden naar de ervaringen van apothekers met het contracteerbeleid? Natuurlijk, dat doe je alleen maar als je de indruk hebt dat de beroepsgroep hierover wel eens ontevreden kon zijn. Het €˜level playing field€™ / of in mooi Belgisch: het gelijke speelveld / is immers nog steeds niet gerealiseerd. Wanneer Klein Duimpje gevraagd wordt naar zijn ervaringen met de onderhandelingen met de Grote Reus, kun je het antwoord ook voorspellen. De resultaten van het onderzoekje zullen vervolgens wel gebruikt worden om het KNMP-standpunt kracht bij te zetten. Zie je wel: ongelijk speelveld!

Maar wanneer is het eigenlijk wél goed? Is zes euro voor een inhalatie-instructie genoeg? En 63 of 90 euro voor een medicatiebeoordeling? Zijn we ontevreden dat deze prestaties ten laste van het eigen risico komen? Of mekkeren we nog steeds na over het preferentiebeleid? Natuurlijk heb ik me ook kwaad gemaakt over het uitblijven van een vergoeding voor opname- en ontslagbegeleiding, maar ongelijk speelveld of niet, we moeten er wel voor zorgen ons best te blijven doen in de wedstrijd, in plaats van steeds tegen de scheidsrechter te zeuren.

De resultaten van het onderzoek naar de ervaringen met het contracteerbeleid vallen in de categorie Wij van WC-Eend adviseren? WC-Eend, maar dan niet grappig. Geen zorgverzekeraar, politicus of NMa-medewerker zal van zijn stoel vallen van de resultaten. Met een dergelijk onderzoek is mijns inziens helemaal niets te winnen. Sterker nog, er is zelfs een afbreukrisico. Daar heb je die apothekers weer met hun geklaag over geld. Wel allemaal een kwartier van hun tijd besteden aan flutonderzoekjes, maar tijd om medicatiereviews uit te voeren hebben ze kennelijk niet.

De KNMP doet er goed aan de resultaten van deze navelstaarexercitie lekker voor zichzelf te houden. Laten we vooral zorgen dat we in 2012 uitblinken in die prestaties waarvoor we wél gecontracteerd zijn. Goed en grondig, zelfs onder het randje.

 

Jos Lüers, hoofdredacteur PS-bulletin

 

 

De kanttekeningen

belachelijkAxanumjewel of Axanumjeniet

Met genoegen presenteert AstraZeneca een nieuw combinatiepreparaat ter geruststelling van de onderbuikgevoelens, die sterker dan ooit borrelen sinds het verschijnen van het HARM-Wrestling rapport. Het €˜nieuwe€™ middel is geïndiceerd voor de preventie van thrombotische cardio-cerebrovasculaire voorvallen, waarbij een langdurige behandeling met lage dosering acetylsalicylzuur nodig is en waarbij profylaxe tegen acetylsalicylzuur gerelateerde gastrische en/of duodenale ulcera nodig wordt geacht. Bent u al benieuwd om welke onmisbare combinatie het gaat? Een hint: Nexium® is uit patent en behoorde tot de blockbusters van AstraZeneca. Weet u het al? Inderdaad: acetylsalicylzuur 80 mg gecombineerd met Nexium® 20 mg in één capsule voor de aanbiedingsprijs van 13,50 euro voor dertig stuks. Ter vergelijking: de prijs van de losse componenten is 19,82 voor hetzelfde aantal. De prijs van de door de richtlijnen geadviseerd omeprazol 20 mg in combinatie met acetylsalicylzuur 80 mg is 1,95. Gelukkig hoeft alleen het eerste recept maar door de patiënt zelf betaald te worden, daarna betaalt elke premiebetaler in Nederland mee. Tel uit je winst!

 

Gelezen

 

goedHerziene NHG-Standaard Angst

Deze maand is de tweede herziening van de NHG-Standaard Angst uitgekomen. Zonder deze uitgave uitgebreid te bespreken vallen er evenwel een aantal belangrijke wijzigingen op die het vermelden waard zijn. Zo komen nu ook angstklachten aan bod / in tegenstelling tot de vorige versie, waarbij alleen over angststoornissen werd gesproken. Daarnaast wordt een grote rol toebedacht aan het geven van voorlichting en regelmatige controles bij, in het bijzonder, patiënten met angstklachten. Patiënten met angststoornissen met relatief gering lijden en weinig sociaal disfunctioneren worden behandeld door middel van voorlichting en zelfhulp. Pas bij maatschappelijk disfunctioneren of erge ziektelast komen medicamenten om de hoek kijken. De voorkeur gaat hierbij uit naar SSRI€™s boven de TCA€™s. Het advies is om deze middelen tenminste zes tot twaalf maanden te gebruiken nadat remissie is ingetreden. De rol van benzodiazepines bij de behandeling van angststoornissen is klein en worden alleen voor korte periodes voorgeschreven vanwege de kans op afhankelijkheid en verhoogd valrisico en verkeersongevallen. Het staken van de medicatie dient zorgvuldig en langzaam te gebeuren, omdat te snel staken kan leiden tot terugval in klachten of onthoudingsverschijnselen. Het is een uitgebreidere standaard dan de vorige versie en de moeite van het lezen zeker waard.

Bron:  Hassink-Franke LJA, Terluin B et al. NHG-Standaard Angst (tweede herziening). Huisarts Wet 012;55(2):68-77.