Ik zit nog in de ziektewet. Tja, die Lyme gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Dat duurt nog wel even volgens mijn arts. Eigenlijk ben ik chronisch moe en ik heb nog steeds uitvalsverschijnselen. Vreselijke tintelingen in mijn benen. RLS volgens mijn homeopaat. Ik moest er magnesium voor gaan slikken van hem. 

En nu dan die blaasontsteking. Hoe kan dat nou? En dan schrijft die huisarts penicilline voor, terwijl ik daar helemaal niet tegen kan. Jaren geleden heb ik ook eens zo€™n kuur gehad. Kreeg ik gelijk overal jeuk. Candida volgens mijn andere dokter, m€™n hele lichaam zat eronder. Heb ik drie maanden strikt lactosevrij moeten eten én geen koffie gedronken én geen producten met gist gegeten. Nee voor mij geen penicilline meer hoor. Wat moet ik nu, ik heb werkelijk erg veel last. Hebt u niet iets alternatiefs?€™ vroeg ze met een wanhopige blik in haar ogen. 

De apotheker knikte vriendelijk en hield wijselijk zijn mond. Hier viel weinig eer aan te behalen. Resoluut schoof hij het kleurige doosje over de toonbank richting zijn klant. 

€˜Ik adviseer Cranberry ultra forte vegetarische capsules,€™ zei hij en voelde zich er niet eens schuldig bij. Glimlachend sloeg hij 19,95 euro aan op de kassa. Pling!

Jos Lüers, hoofdredacteur

 

 

DE KANTTEKENINGEN

 

pasop-bwDiclofenac n(i)et zo veilig?

In de zoektocht naar veilige NSAID€™s zijn er, naast de klassieke, de selectievere NSAID€™s ontwikkeld, om uiteindelijk tot de specifieke COX-2-remmers te komen. Het blijkt dat alle NSAID€™s hun nadelen hebben op zowel cardiovasculair als gastro-intestinaal gebied / de ene NSAID wellicht wat meer dan de andere. 

Onlangs is er door middel van een DHPC (na te lezen op de website van CBG-Meb) een specifieke waarschuwing voor diclofenac verzonden. Diclofenac blijkt een even groot risico op cardiovasculaire complicaties te hebben als de roemruchte selectieve COX-2-remmers. Het advies is om terughoudend te zijn met het voorschrijven van diclofenac bij cardiovasculair gecompromitteerde patiënten. 

Dit laat maar weer eens zien dat NSAID€™s geen snoepjes zijn. 

 

 

 

 

 

 

goed

 

Terhandstellen

De KNMP heeft de richtlijn Terhandstellen geautoriseerd. Een 37 pagina€™s tellend document met daarin vermeld wat verwacht wordt van de apotheker en het apotheekteam bij het terhandstellen van medicatie. Het verdient aanbeveling deze richtlijn te lezen. Er staan interessante zaken in. Bijvoorbeeld over het €˜afschaffen van de tweede controle€™ of het fotografisch vastleggen van uitgiftes in dienstsituaties. En natuurlijk worden alle logische stappen, voordat tot aflevering wordt overgegaan, beschreven. In dit document is dus het hele proces van terhandstellen goed doortimmerd beschreven. Je weet nu precies als apotheker en apotheekteam wat er van je verwacht wordt. Dit is een groot voordeel. De uitgebreidheid van deze richtlijn is echter ook een groot nadeel. 

De stok om te slaan ligt er. Aan ons om ervoor te zorgen dat de stok niet gebruikt kan worden!

 

 

 

 

 

 

 

 

GELEZEN

 

weetnietRem op DPP-4-remming?

Het New English Journal of Medicine publiceert een populatie-analyse van ruim zestienduizend diabetes type 2-patiënten met een verhoogde kans op cardiovasculaire complicaties of doorgemaakte cardiovasculaire complicaties. Deze groep werd zo€™n twee jaar gevolgd. Er werd gekeken of het gebruik van saxagliptine een verhoogde kans op mortaliteit, beroerte of myocardinfarct veroorzaakt vergeleken met placebo. De studie laat zien dat dit niet zo is. Wel zijn meer saxagliptinegebruikers in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartfalen (3,5 versus 2,8%). Ook het optreden van acute en chronische pancreatitis leek in beide groepen gelijk. Er is wel een kanttekening bij deze studie te plaatsen: de studie werd gefinancierd door AstraZeneca. 

Bron: N Eng J Med September 2, 2013.