In de afgelopen tien jaar is de wereld een stuk kleiner geworden. Niet fysiek, maar wel gevoelsmatig. Ontwikkeling als Facebook, Skype, WhatsApp en Wifi hebben ervoor gezorgd dat wij voortdurend met onze vrienden en familieleden in contact staan, ongeacht waar ter wereld eenieder zich bevindt. Onze naasten zijn tegenwoordig zowel letterlijk als figuurlijk onze naasten. Communicatie die niet face to face plaatsvindt beschouwen we meer en meer als een volwaardige manier van communiceren. Emoticons zijn de nieuw lichaamstaal. 

Wat deze ontwikkelingen voor de zorg betekenen kunnen we niet precies voorspellen, maar zeker is dat nieuwe manieren van communiceren een rol van betekenis gaan spelen. Maar hoe definiëren we dan de apotheek dichtbij? Een pand in de wijk is in de nabije toekomst misschien volstrekt achterhaald. Voor de logistiek van het doosje zijn alternatieven en de apotheker kan zijn zorgverlenende taak uitoefenen in een spreekkamer, bij de patiënt thuis of via / nu nog als moderne, maar straks als heel gewoon gevonden / communicatiemiddelen. De zorgverleners komen via het beeldscherm tot in de woonkamer van de patiënt. Dichterbij kan zorg niet zijn.

Voor het goed kunnen formuleren van een toekomstvisie zullen we ons moeten gaan inleven in wat de perceptie van dichtbij door de patiënt over tien jaar is. Ons verdiepen in technische mogelijkheden en de psychologie van communicatie is daarbij constructiever dan denken dat het niet zo€™n vaart zal lopen en dat zorg en het doosje onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En hiermee zullen we haast moeten maken, want ook 2023 is dichterbij dan we denken.

 

Jos Lüers, hoofdredacteur

 

 

ACTUEEL

 

Balans werkzaamheid/risico€™s gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen positief

Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) heeft het risico op trombose bij het gebruik van de gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen opnieuw beoordeeld. De PRAC concludeert dat de voordelen van gecombineerde anticonceptiemiddelen opwegen tegen de risico€™s. Op basis van deze herbeoordeling is er geen reden voor vrouwen die anticonceptiemiddelen gebruiken om te stoppen. Wanneer een gecombineerd hormonaal anticonceptiemiddel wordt voorgeschreven, dienen artsen het individuele risico op trombose te beoordelen en moeten ze de risico€™s bij hun patiënt blijven monitoren.
De herbeoordeling bevestigt dat het risico op trombose klein is bij alle gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen en dat er weinig verschillen zijn bij de middelen onderling. Zowel het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor Zorgverzekeringen, alsmede de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap vermelden dat bij het voor het eerst voorschrijven van €˜de pil€™ de voorkeur gegeven dient te worden aan de levonorgestrel, norethisteron of norgestimate bevattende gecombineerde anticonceptiva. 

Bron: http://www.cbg-meb.nl/ Geraadpleegd 12 oktober 2013.

 

GELEZEN

 

goedMelden bijwerkingen voor een aantal middelen extra gestimuleerd

Vanaf eind 2013 staat op de bijsluiters van een aantal geneesmiddelen een omgekeerde zwarte driehoek afgebeeld. Het symbool moet patiënten, apothekers en artsen op het belang om bijwerkingen te melden attenderen. Hoe meer mensen bijwerkingen melden, hoe beter de veiligheid bewaakt kan worden. Het symbool is ontwikkeld op initiatief van de Europese Unie. Het Lareb is blij met het initiatief. €˜Vooral bij nieuwe geneesmiddelen is het van groot belang dat gebruikers en voorschrijvers de bijwerkingen melden,€™ zegt Lareb-directeur Agnes Kant.
Als de organisatie naar aanleiding van de ontvangen meldingen constateert dat er mogelijk sprake is van een nieuwe bijwerking, stuurt zij een bericht aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG beoordeelt of er maatregelen voor het geneesmiddel getroffen moeten worden. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie ondersteunt het initiatief van harte en onderstreept het belang van het benutten van de ervaringen van patiënten bij het opsporen van nieuwe bijwerkingen. De zwarte driehoek wordt gefaseerd ingevoerd en zal bij de productie van nieuwe series geneesmiddelen worden toegepast. Vanaf begin 2014 zal het aantal geneesmiddelen met dit symbool sterk toenemen.

Bron: http://www.cbg-meb.nl/ Geraadpleegd 12 oktober 2013.