Waarom dit onderzoek?

Eerdere studies hebben aangetoond dat glucosamine de symptomen van artrose kan verminderen. Deze onderzoeken lieten echter uiteenlopende resultaten zien die mogelijk verklaard kunnen worden door het gebruik van verschillende vormen van glucosamine, namelijk glucosaminesulfaat (GS) en glucosaminehydrochloride (GH). Het is echter onbekend of deze verschillende zoutvormen van glucosamine van invloed zijn op de effectiviteit van de behandeling.

 

Onderzoeksvraag

Het onderzoeken van de werkzaamheid van twee verschillende vormen van glucosamine, namelijk GS en GH, en een mogelijke oorzaak voor de heterogeniteit tussen de verschillende studies. 

 

Hoe werd dit onderzocht?

De auteurs verrichtten een meta-analyse van studies betreffende de behandeling van artrose met glucosamine. Alleen gerandomiseerde, dubbelblinde en placebo-gecontroleerde onderzoeken werden in deze meta-analyse meegenomen. Zo werden studies, die de effectiviteit van glucosamine versus placebo op heup- en knieartrose vergeleken, gescreend. Primair eindpunt van de studie was pijnreductie door glucosamine in vergelijking met placebo en secundaire eindpunt de Lequesne Index (LI). Met behulp van een statistische analyse werden de uitkomsten van de studies vervolgens verwerkt.

 

Belangrijkste resultaten

De meta-analyse werd verricht op negentien studies waaraan in totaal 3159 personen deelnamen. Vijftien onderzoeken waren met GS en vier met GH. In het merendeel van de studies werd alleen naar de knieën gekeken. De duur varieerde van vier tot 156 weken. Van de negentien studies waren er zeventien geschikt voor de primaire uitkomst, namelijk een reductie in pijn; dertien lieten geen voordeel voor GS zien in vergelijking met placebo en bij de overige vier studies was het effect ten opzichte van placebo niet significant. Tevens lieten de studies een grote mate van inconsistentie zien op het gebied van pijnreductie. Door deze hoge mate van heterogeniteit was een samenvoeging van de resultaten niet aan te raden. De secundaire uitkomst liet zien dat GS in vergelijking met placebo geen significant effect op LI-reductie heeft in studies met een duur korter dan 24 weken. Gebruik van GS langer dan 24 weken zorgt voor een matige LI-reductie ten opzichte van placebo.

 

Belangrijkste conclusies en consequenties voor de praktijk

De meta-analyse laat zien dat een behandeling met glucosaminesulfaat gedurende zes maanden of langer effectief is om de gewrichtsfunctie bij patiënten met knieartrose te verbeteren. Daarentegen is deze behandelduur niet effectief om de pijn te verlichten. De analyse laat ook zien dat verdere onderzoeken naar glucosaminesulfaat bij de behandeling van knie- of heupartrose noodzakelijk zijn om het gebrek aan voordelen te bevestigen. Dit komt mede door de grote heterogeniteit van de onderzochte studies in de meta-analyse. Glucosaminehydrochloride is niet effectief bij de behandeling van pijn veroorzaakt door knieartrose.

 

Bron

Wu D, Huang Y, Gu Y, Fan W. Efficacies of different preparations of glucosamine for the treatment of osteoarthritis: a meta-analysis of randomised, double-blind, placebo-controlled trials. Int J Clin Pract 67(6):585-94.