Jacquelien Wandersapotheker in opleiding tot specialist

 

Meer sterfte door digoxinegebruik bij atriumfibrilleren 

Een retrospectieve cohortstudie van patiënten met recent gediagnosticeerd atriumfibrilleren

 

 

 

Waarom dit onderzoek?

Digoxine wordt veel toegepast bij atriumfibrilleren (AF) om het hartritme te reguleren. Bewijs voor de veiligheid en effectiviteit van digoxine bij mensen met AF is echter beperkt. Deze studie onderzocht daarom de associatie van digoxinebehandeling met sterfte. Dit werd gedaan in een groot cohort van patiënten met nieuw gediagnosticeerd AF.

 

Onderzoeksvraag

Is er een hogere kans op sterfte door gebruik van digoxine bij mensen met atriumfibrilleren?

 

Hoe werd dit onderzocht?

Ruim 120.000 patiënten (98% man, gemiddeld 72 jaar), met recente diagnose AF, zonder kleplijden, werden in de periode 2004 tot 2008 uit het Amerikaanse zorgstelsel geselecteerd. Met een statistische test is gekeken of er een verband is tussen overlijden en het gebruik van digoxine.

 

Belangrijkste resultaten 

De sterfte in de groep patiënten die digoxine gebruikten is significant hoger dan bij de groep patiënten die dit niet gebruikten (95 versus 67 per duizend persoonsjaren; p<0,001). Ook bij subgroepanalyse, waarbij werd gekeken naar factoren die het effect kunnen beïnvloeden (zoals leeftijd, nierfunctie of hartfalen), bleek het gebruik van digoxine tot meer sterfte te leiden. Wel hebben mensen met een doorgemaakt myocard infarct mogelijk een hoger risico op sterfte.

 

Schermafbeelding 2014-10-19 om 15.25.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Verband digoxine therapie en sterfte bij mensen met atriumfibrilleren. 

 

Belangrijkste conclusies

Behandeling van AF met digoxine wordt in verband gebracht met verhoogd risico op sterfte, ongeacht nierfunctie, leeftijd, mate van hartfalen of therapietrouw. Wel hebben mensen met een doorgemaakt myocard infarct mogelijk een hoger risico op sterfte. Prospectief onderzoek is nodig om deze bevindingen te bevestigen en mogelijke oorzaken te achterhalen. 

 

Consequenties voor de praktijk

De studie toont een verhoogd risico op sterfte bij patiënten met AF die digoxine gebruiken. Deze bevindingen zijn in strijd met de huidige richtlijnen met betrekking tot het gebruik van digoxine bij atriumfibrilleren. 

 

Literatuur

Turakhia M, Santangeli P, Winkelmayer W et al. Increased Mortality Associated with Digoxin in Contemporary Patients With Atrial Fibrillation. Findings From the TREAT-AF Study. J Am Coll Cardiol 64:(7)2014;660-668.