Wisdom of the crowd

Het voortbestaan van het Geneesmiddelenbulletin is (wederom) in het geding. In opdracht van minister Schippers onderzoekt bureau Significant het maatschappelijke rendement dat wordt behaald door de objectieve informatieverstrekking van dit periodiek. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal een besluit worden genomen over de toekomstige subsidieverstrekking aan het GeBu.

 

Iedere apotheker of arts zal, in het kader van het voorbereiden van een FTO of het schrijven van een artikel, de werkzaamheden van het GeBu weten te waarderen. In de loop der jaren heeft het instituut over geneesmiddelen, geneesmiddelgroepen en vele uiteenlopende onderwerpen gepubliceerd door gedegen en praktisch literatuuronderzoek en voorzien van heldere, kritische plaatsbepalingen.

Alle waardering door beroepsbeoefenaren ten spijt, is een periodieke evaluatie van de ‘return on investment’ door de subsidieverstrekker in het huidige bezuinigingstijdperk in mijn ogen legitiem. Wellicht zou het verzamelen en delen van kennis, zoals we dat van het GeBu gewend zijn, ook op een Wikipedia-achtige wijze door deskundigen kunnen gebeuren. In de praktijk blijkt de wijsheid van de massa – zeker wanneer deze uit ter zake kundigen bestaat – meestal tot verrassend correcte, complete en objectieve resultaten te leiden, en dat is precies wat het GeBu beoogt te doen.

Het verstrekken van objectieve en onafhankelijke geneesmiddelinformatie, met als doel het bevorderen van rationele farmacotherapie, is en blijft nuttig en noodzakelijk. Of dit uitsluitend via een fikse overheidssubsidie kan worden bereikt is echter maar de vraag. Pharma Selecta toont al jaren aan dat het ook anders kan. Om bestaansrecht te houden zou het Geneesmiddelenbulletin ook de blik op de nieuwe tijd moeten gaan richten.

Jos Lüers, hoofdredacteur