Online of offline?

Als een van de vroegst en best geautomatiseerde beroepsgroepen is het verrassend te constateren hoeveel weerstand er onder apothekers bestaat tegen de online apotheek. Kennelijk overheerst nog sterk de perceptie dat zorg uitsluitend persoonlijk en dus offline kan worden geleverd. Online farmaceutische activiteiten, zoals twitterspreekuren, webshops en doelgroepgerichte mailings zijn nog steeds een zeldzaamheid binnen onze professie.

Aan de andere kant wordt de noodklok geluid over het feit dat de zorgactiviteiten die de apotheker heden ten dage dient te leveren, een fiks beslag leggen op de beschikbare tijd van de toch al overbelaste apotheekmedewerkers.

Zou de offline krapte wellicht verlicht kunnen worden door de online mogelijkheden beter te benutten? Ik denk het wel. De hele maatschappij is tegenwoordig grote delen van de dag online. Dit geldt evengoed voor de apotheekbezoeker. Herhaalrecepten aanvragen, therapietrouw bevorderen, tweede en vervolguitgiftegesprekken voorbereiden, zelfzorgadviezen geven en een wereld aan andere mogelijkheden. Een flink deel van uw patiënten vindt het vast een goed idee wanneer u deze diensten online aanbiedt. En zou uw patiënt dit echt als minderwaardige zorg beschouwen als hij er zelf om vraagt? 

Pharma Selecta heeft vanwege de veranderende wereld inmiddels wél besloten de focus te verleggen naar online. Beschikten wij, in samenwerking met FUS, al over een online referatendatabank, nu is ook het blad aan de beurt. Van de twaalf maandelijkse edities verschijnen er nog slechts vier op papier. Alle twaalf nummers verschijnen wel online en in uw mailbox wanneer u zich via pharmaselecta.nl aanmeldt voor een online abonnement. Verander met ons mee en ontdek dat medisch farmaceutische informatie online net zo goed is als offline. Zou dat niet ook voor de zorg kunnen gelden?

 

Jos Lüers, hoofdredacteur

 

september 2014