Vele handen …

 

Hoe kun je informatie over (nieuwe) geneesmiddelen actueler, toegankelijker en beter toepasbaar maken voor artsen en apothekers? Met dit doel voor ogen slaan Zorginstituut Nederland, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Lareb, Geneesmiddelenbulletin en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de handen ineen. 

De bedoeling van de samenwerking is om het Farmacotherapeutisch Kompas te gaan verrijken met actuele en praktische informatie die bij de verschillende partners beschikbaar is.

De cynische vraag of deze samenwerking onder druk van de subsidieverstrekker of uit idealisme tot stand is gekomen, bedwing ik. Wellicht wordt de kans van slagen van het collectief juist voordelig beïnvloed, omdat alle individuele onderdelen in meer of mindere mate afhankelijk zijn van overheidsondersteuning. En mogen we de informatie die is vergaard door, en is opgeslagen bij dergelijke organisaties, daarom ook niet een beetje als eigendom van ons allemaal beschouwen?

In het belang van de patiënt, die uiteindelijk moet profiteren van de bundeling van informatie, hoop ik op een vruchtbare samenwerking tussen de betrokken partijen. Toch zou het mooi zijn, wanneer uiteindelijk ook partijen namens de zorgverleners zélf aangehaakt zullen worden bij het initiatief. Want zou niet ook de informatie uit bijvoorbeeld het Informatorium, de Kennisbank, het Kinderformularium en de G-Standaard op deze wijze actueler en beter toepasbaar gemaakt kunnen worden? Of ben ik nu té idealistisch?

 

Jos Lüers, hoofdredacteur

 

april 2015