Buitenspel

De praktijkondersteuner van de huisarts (POH) is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij de begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat een POH een patiënt eens in de drie maanden ziet voor de controle van lab- en meetwaarden, leefstijladviezen en ondersteuning van de therapietrouw. Een controleconsult bij de huisarts blijft voor de chronische patiënt meestal beperkt tot eenmaal per jaar. De meeste patiënten lijken zeer tevreden met de aandacht en vakkundigheid van hun praktijkverpleegkundige.
De huisartsen zelf lijken steeds minder content met hun tanende rol. Recent zijn de Utrechtse en Leidse universitair medische centra, in samenwerking met de Nederlandse Diabetes Federatie, het onderzoek ‘Van jaarcontrole naar jaargesprek’ begonnen. Doel van het onderzoek is om een goed gesprek te voeren tussen arts en patiënt over persoonlijke doelen, waarbij meer rekening gehouden wordt met de complexiteit van een leven met diabetes.
Maar is dit niet precies wat de POH de laatste jaren al uitstekend doet? Is het onderzoek daarmee een poging van de huisartsen om de verloren regierol in de diabeteszorg weer terug te pakken? De praktijkondersteuners menen van wel, gezien de geluiden die, tijdens de onlangs gehouden nationale diabetesdag, van hun kant te horen waren bij de presentatie een pilot voorafgaande aan het onderzoek.
De huisarts kan zichzelf wel de regierol in de zorg toedichten, een vanzelfsprekendheid is dit dus kennelijk niet. Het is boeiend het verloop van deze machtsstrijd te volgen, maar het is te hopen dat de kwaliteit van zorg voor de chronische patiënt er niet onder zal lijden.

Jos Lüers, hoofdredacteur

maart 2015