Pregabaline versus placebo bij de behandeling van ischias

Elsemiek Jansen-Groot Koerkamp en Burak Güney, apothekers in opleiding tot specialist

september 2017

Waarom dit onderzoek?
Ischias is een neuropatische aandoening, waarbij lage rugpijn uitstraalt naar de benen. Dit kan gepaard gaan met onder andere gevoelsverlies, zwakte en abnormale reflexen. Voor de behandeling van ischias is tot dusver geen bewezen effectieve therapie bekend. Aangetoond is dat pregabaline de pijnintensiteit bij sommige neuropatische aandoeningen kan verminderen. Mogelijk geldt dit ook voor ischias. Dit onderzoek is opgezet om na te gaan of pregabaline effectief en veilig is bij de behandeling van patiënten met ischias.

Onderzoeksvraag
Is pregabaline effectief, veilig en kosteneffectief bij de behandeling van patiënten met ischias?

Hoe werd dit onderzocht?
Er is een gerandomiseerd, dubbelblind en placebo-gecontroleerd onderzoek opgezet, waarbij in totaal 209 patiënten met ischias zijn geïncludeerd. Daarvan zijn er 108 behandeld met pregabaline, waarbij de dosis varieerde van 150 mg tot 600 mg, en 101 patiënten ontvingen placebo gedurende acht weken. Zowel na acht als na 52 weken werd de pijnintensiteit in de benen als primaire uitkomst bepaald op een tien-punten-schaal. De analyses zijn uitgevoerd op basis van intention to treat.

Belangrijkste resultaten
Na acht weken was de pijnintensiteit in de pregabaline- en placebogroep respectievelijk 3,7 en 3,1 (berekend gemiddeld verschil: 0,5; 95%BI -0,2-1,2; p=0,19). Na 52 weken was de pijnintensiteit 3,4 in de pregabalinegroep en 3,0 in de placebogroep (berekend gemiddeld verschil: 0,3; 95%BI -0,5-1,0; p=0,46). Verder was er geen significant verschil in bewegingsvrijheid, intensiteit van de rugpijn en kwaliteit van leven tussen beide groepen. Daarentegen is wel een significant verschil gevonden in het aantal gerapporteerde bijwerkingen: 227 in de pregabalinegroep en 124 in de placebogroep (p=0,002). Met 89 meldingen kwam duizeligheid het meeste voor.

Belangrijkste conclusies
Behandeling van ischias met pregabaline vermindert de pijnintensiteit in de benen niet significant ten opzichte van een behandeling met placebo. Ook op gebied van bewegingsvrijheid, intensiteit van de rugpijn en kwaliteit van leven is pregabaline niet significant beter dan placebo. Uit dit onderzoek is verder gebleken dat pregabaline geassocieerd is met meer bijwerkingen dan placebo.

Consequenties voor de praktijk
Vanwege pathofysiologische verschillen tussen ischias en andere neuropatische aandoeningen is de richtlijn voor de behandeling van neuropatische pijn niet zonder meer toepasbaar voor de behandeling van ischias.

Literatuur
Mathieson S, Chiro M, Christopher G, McLachlan AJ, Latimer J et al. Trial of Pregabalin for Acute and Chronic Sciatica. N Eng J Med 2017:376;12:1111-1120.