Pharma Selecta wordt in principe gratis onder de leden verspreid. Voor het drukken en de verspreiding zijn wij echter afhankelijk van donateurs. Wij stellen steun uwerzijds dan ook zeker op prijs en eerlijk gezegd: zonder uw steun komt PS in gevaar!

Wilt u eenmalig een bedrag aan ons over te maken, of ons te machtigen meermalen een bedrag af te schrijven, dan kunt u onderstaande link gebruiken om een donatie-formulier uit te printen. Met uw steun kunnen we weer vooruit. Hartelijk dank daarvoor!
Was u ook van plan een donatie te doen, maar bent u het vergeten? Dan herinneren we u daar graag nog even aan. Het kan nog steeds. U kunt uw gift overmaken op rekening

IBAN Stichting Pharma Selecta: 
 

NL88 INGB 0680 7219 32
te Buitenpost.
Was u van plan ons 'jaarlijks chronisch' te steunen, maar had u het formulier op de stapel 'moet nog' gelegd en kunt u het niet meer terugvinden?

Donatieformulier