Internationaal

 

 

Onlangs was ik op het 5e congres van de International Society of Drug Bulletins (ISDB) in Amsterdam. Voor een kersverse hoofdredacteur een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met de internationale zusterbladen. Redacteuren van over de gehele wereld bijeen om met elkaar over diverse thema's van gedachten te wisselen. Enthousiaste mensen die zich net als wij sterk maken voor onafhankelijke geneesmiddeleninformatie. Dat werkt inspirerend. Aanwezig waren bekende namen zoals Drug and Therapeutics Bulletin uit Engeland, Prescrire uit Frankrijk en Australian Prescriber en Medsafe van down-under. Daarnaast ook vele bulletins uit minder ontwikkelde landen. Neem Bijulibazar Newbenashwor uit Nepal en Ravimiinfo Bülletään uit Estland. Uiteraard verschilt de problematiek in India of bijvoorbeeld Oost-Europese staten van die van Westerse landen, maar we hebben ook veel gemeen. Hoe verloopt je editorial process, hoe is je financiering, hoe bewaak je je onafhankelijkheid, hoe bereik je zoveel mogelijk mensen; het zijn onderwerpen die bij allen leven. Ook over de sterk stijgende geneesmiddelkosten is mondiaal veel te doen. Allerlei creatieve en minder creatieve oplossingen worden bedacht om dit probleem te tackelen.

Wereldwijd wordt gemiddeld 35% van het totale budget voor een nieuw geneesmiddel besteed aan promotionele activiteiten. Reden voor Daphne Fresle van de WHO om een vurig pleidooi te houden voor limitering van het marketingbudget door overheden. 'Want, - zo stelt zij - geneesmiddelen zijn geen stuk zeep of een luxe parfum. De patiënt kiest niet zelf en de kosten worden opgebracht met overheidsgeld, dus geld van de belastingbetaler.' De Nederlandse overheid (op het congres aanwezig in de persoon van dhr. Schneider, directeur-generaal van VWS) hanteert een liberaler standpunt en spreekt van een open markt.

Wat mij betreft een aardig onderwerp om eens lekker over door te bomen. Voelt u mee met Daphne Fresle, of moeten we inderdaad de markt z'n gang laten gaan? Kan dat? Of moet deze abnormale markt, waarin degene die de keuzes maakt niet zelf betaalt, reguleren? Bij de geneesmiddelprijzen limiteert de overheid de markt toch ook?

Boom eens lekker mee op http://www.pharmaselecta.nl!

Berendina van Solkema, hoofdredacteur