Dank u wel!

Bedelen past niet in een moderne samenleving. We kennen het wel, maar meestal bedenken we omwegen met een mooie naam voor onze liefdadigheden. We noemen het relatiegeschenken, aardigheidjes of sponsoring. Alleen in de term 'bedelbrief' hebben we het fenomeen min of meer geaccepteerd. Redactie en bestuur van Pharma Selecta zijn u als lezer buitengewoon erkentelijk voor uw gulle reacties op de bedelbrief van het najaar van 1999. En ook zijn we u dankbaar voor de manier waarop u uw waardering voor het blad hebt laten blijken in een enquête die onder de lezers is gehouden. Zowel uw gift als het resultaat van het lezersonderzoek hebben ervoor gezorgd dat de Stichting Pharma Selecta de uitgave van het blad in ieder geval in het jaar 2000 kan voortzetten. Nogmaals: hartelijk dank!