Verbetering

Darbepoetin alfa
In Pharma Selecta nr. 1 van 2002 is het geneesmiddelenprofiel van darbepoetin alfa (Aranesp®) behandeld. Een oplettende lezer heeft ons op de volgende drukfout geattendeerd.

Als indicatie stond vermeld:

Darbepoetin alfa is geregistreerd voor de behandeling van anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie bij volwassenen en kinderen at most 11 jaar.
Dit moet zijn:
Darbepoetin alfa is geregistreerd voor de behandeling van anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie bij volwassenen enkinderen at least 11 jaar.

 


 

GELEZEN

Een 'kruidige' oplossing voor hooikoorts

Onlangs verscheen in de Britisch Medical Journal een door de Petasites Study Group uitgevoerde studie naar het gebruik van groot hoefblad (petasites hybridus, butterbur) bij seizoensgebonden allergische rhinitis. De studie was dubbelblind, parallel, placebogecontroleerd en multicenter van opzet. Bij 125 patiënten, met een duidelijke historie van seizoensgebonden allergische rhinitis, werd gekeken naar de effectiviteit en verdraagbaarheid van petasitesextract (8 mg petasine) in vergelijking met cetirizine 10 mg.

De auteurs concluderen dat het petasitesextract en cetirizine vergelijkbaar zijn wat betreft werkzaamheid. Sedatieve bijwerkingen als sufheid en vermoeidheid kwamen bij het petasitesextract - in tegenstelling tot bij cetirizine - vrijwel niet voor. De auteurs plaatsen het preparaat in eerste instantie dan ook als goed alternatief voor antihistaminica als sufheid of vermoeidheid vermeden moeten worden

Bron: Br Med J 321; 19. Januari 2002.


 

Vertragen introductie generieke geneesmiddelen

Generieke geneesmiddelen kunnen een grote besparing betekenen op de geneesmiddelkosten. Voor de fabrikant, die het oorspronkelijke geneesmiddel heeft ontwikkeld, betekent de komst van een generiek geneesmiddel echter minder inkomsten. In de Verenigde Staten proberen geneesmiddelfabrikanten de komst van generieke preparaten te vertragen, bijvoorbeeld door nieuwe patenten te claimen voor hun product, zoals een nieuwe toepassing en werkzaamheid hulpstoffen. Zo'n aanvraag vertraagt automatisch FDA-approval van een generiek geneesmiddel met dertig maanden. Sommige fabrikanten gaan zelfs nog verder en betalen fabrikanten van generieke geneesmiddelen grote bedragen om de introductie te vertragen. De Federal Trade Committee heeft hiervoor al een aantal fabrikanten vervolgd. Deze ervaringen uit de VS zijn een waarschuwing voor de Europese Unie, wanneer de patenten van door de EMEA geregistreerde geneesmiddelen gaan verlopen.

Bron: Lancet 2002, 359:181.


 

Directe geneesmiddelreclame

Alleen in de Verenigde Staten en Nieuw Zeeland is direct op de patiënt gerichte geneesmiddelreclame toegestaan. Geneesmiddelfabrikanten pleiten voor versoepeling van de regels in Canada en de Europese Unie, met als argument dat de patiënt belangrijke informatie over geneesmiddelen niet mag worden onthouden. Bij twee clusters eerstelijnspatiënten van veertig artsen in Vancouver (Canada) en 38 artsen in Sacramento (VS), is de invloed van directe, op de de patiënt gerichte geneesmiddelreclame onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat artsen vaker dìe geneesmiddelen op verzoek van de patiënt zelf voorschrijven, waarvoor direct op de patiënt gerichte reclame wordt gemaakt. Bovendien hadden artsen, desgevraagd, meer twijfels over de rationaliteit van het voorschrijven ten aanzien van die geneesmiddelen, waarvoor direct reclame wordt gemaakt. De resultaten van dit onderzoek pleiten voor terughoudendheid met het versoepelen van de regels voor geneesmiddelreclame.

Bron: Br Med J 2002;321:278-279.


 

Invloed eerste letter achternaam op auteurschap

Wat is de invloed van de eerste letter van de achternaam op de volgorde van de auteurs van artikelen? Om dit te onderzoeken zijn alle artikelen in de British Medical Journal met twee of meer auteurs gedurende een jaar onderzocht. Voor negen van de dertien eerste letters van het alfabet waren er meer eerste dan tweede of derde auteurs. Voor de tweede helft van het alfabet was dit echter voor slechts twee letters het geval. Conclusies van dit onderzoek: de achternaam veranderen in een naam, die met één van de letters uit het eerste deel van het alfabet begint, òf voor de auteursvolgorde niet het alfabet maar de mate van bijdrag e van de auteur als volgorde te nemen.

Bron: Br Med J 2001;323:1460-1461.