Actueel

Nieuwe indicaties voor clopidogrel

De FDA heeft onlangs besloten de registratie voor de trombocytenaggregatieremmer clopidogrel (Plavix®) uit te breiden met de indicaties instabiele angina pectoris en mild hartinfarct. Het middel was al geregistreerd voor gebruik bij patiënten met een recent hartinfarct, een recent CVA of perifere arteriële aandoeningen.

De registratie-uitbreiding is het gevolg van het resultaat van de CURE-studie (Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events), waarin een significante reductie in hartinfarcten, CVA's en cardiovasculaire dood werd gemeten bij gebruik van clopidogrel naast acetylsalicylzuur door patiënten met acuut coronair syndroom (ACS). ACS is gedefinieerd als instabiele angina pectoris en non Q-wave myocardinfarct.

Het is niet bekend wanneer de registratie-uitbreiding in Europa zal plaatsvinden. Hopelijk zal er op dat moment ook een einde komen aan de lastige en bureaucratische aanvraagprocedure van een machtiging die de meeste zorgverzekeraars voor dit middel eisen.

Bron: Persbericht Sanofi-Synthelabo.


 

Meldpunt patiëntenervaringen

GOEDTot voor kort konden alleen artsen en apothekers bijwerkingen van geneesmiddelen melden. Dit gebeurt via het Landelijk bureau voor Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen, het Lareb. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat ervaringen van de medicijngebruikers zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een beter inzicht in de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen.

Sinds 14 februari kunnen nu ook gebruikers van anti-epileptica en direct betrokkenen hun positieve en negatieve ervaringen met geneesmiddelen melden. Dit kan via de website van de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN), http://www.epilepsievereniging.nl, waar op de homepage het Meldpunt Medicijnen te vinden is. De ontwikkeling van dit meldpunt is een samenwerkingsproject tussen de EVN, de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht en DGV en wordt gesubsidieerd door het Patiëntenfonds.

Wanneer het project succesvol is, gaan in de toekomst ook andere patiënten- en consumentenorganisaties gebruik maken van dit meldingssysteem. Uiteraard blijven ook de meldingen van artsen en apothekers via het Lareb van groot belang.

Bron: Persbericht Wetenschapswinkel Geneesmiddelen, Faculteit Farmacie, Universiteit Utrecht.


 

Epilepsie Theater

Naast activiteiten op het internet (zie hierboven), laat de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) ook van zich horen op het gebied van de kleinkunst. Op maandag 11 maart ging in het Rotterdamse Theater Zuidplein de voorstelling 'Door een toeval' in première. Deze eerste productie van het Epilepsie Theater is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de EVN en belicht epilepsie vanuit verschillende invalshoeken. Alle spelers zijn amateurs en hebben in het dagelijkse leven iets te maken met epilepsie, hetzij als patiënt, familie van een patiënt of als behandelaar. Doel van de theatershow is het uit de schaduw halen van de aandoening epilepsie. Het Epilepsie Theater brengt een positieve boodschap: je bepaalt zelf mede welke invloed epilepsie op je leven heeft. Na de première zal er op 15 april nog een voorstelling worden gegeven in Nijmegen. Voor het najaar staan optredens op het programma in Breda, Bussum, Zwolle en Maastricht. EVN-leden betalen tien euro, niet-leden twaalf euro.

Bron: Persbericht Epilepsie Vereniging Nederland.


 

De kanttekeningen

Huisartsenwebsite kan tijd besparen

Uit een onderzoek, uitgevoerd door communicatie-adviesbureau Winkelman & Van Hessen, is gebleken dat meer dan de helft van de ondervraagde huisartsen van mening is dat communiceren met patiënten via e-mail tijd bespaart. Twee op de drie huisartsen met een eigen website willen via e-mail met hun patiënten communiceren, voornamelijk over zaken als vragen naar aanleiding van een consult of vragen over alledaagse kleine aandoeningen. Bij de patiënten scoort vooral algemene informatie over de huisartspraktijk, vakantiedagen van de huisarts en waarneming hoog. Ook webdiensten als het maken van afspraken voor het spreekuur en het aanvragen van herhalingsrecepten en verwijsbrieven voor de specialist zijn populair bij patiënten. Tegenover dit laatste staan de huisartsen echter wat minder positief. Als belangrijkste nadeel wordt door de huisartsen het ontbreken van een vergoeding genoemd.

Het onderzoeksbureau pleit voor een stevige impuls vanuit alle betrokken partijen, zoals koepelorganisaties, zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS, om huisartsenwebsites tot een zodanig succes te maken dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige werkdruk van huisartsen.

Wij zijn van mening dat ook de apotheek een aantal werkzaamheden van de huisarts kan overnemen om de werkdruk te verlichten. Te denken valt aan het aanvragen van herhalingsrecepten bij de apotheek, de inhalatie-instructie en het voorschrijven van geneesmiddelen bij zelfzorgkwalen. Helaas staan meestal de financiële consequenties dergelijke vormen van zorgvernieuwing in de weg.

Bron: Persbericht Winkelman & Van Hessen.


 

UCB flikt het weer

SLECHTIn 1989 was de redactie van Pharma Selecta niet erg onder de indruk van de beschikbare openbare publicaties van cetirizine (Zyrtec®). Met de beste wil van de wereld waren de door fabrikant UCB geponeerde claims destijds niet na te gaan. Nu - bijna 13 jaar later - is het patent op cetirizine verlopen en komt UCB met de opvolger: levocetirizine (Xyzal®). Dat was natuurlijk te verwachten. Helaas is er in al die jaren niets veranderd en blijkt UCB ook helemaal niets bijgeleerd te hebben. De lijst met referenties van levocetirizine is zo mogelijk nog beroerder dan die van cetirizine. Het lijstje mag de naam literatuurreferenties niet eens voeren. Zo worden vermeld: één presentatie voor een vaag clubje in Finland, vier stuks supplementen en jawel (!) één 1B-tekst. Bij de opsomming van de claims wordt overigens niet gerefereerd aan de 1B-tekst. Daaruit worden slechts de indicaties geciteerd. Levocetirizine zou tegemoetkomen aan de wensen van artsen en patiënten. We vragen het ons sterk af. Het voldoet in ieder geval niet aan onze wensen.

 


 

Gelezen

Hoestdrank meestal zinloos

In de apotheek raden we dagelijks aan om een hoestdrankje te gebruiken. Ook in de NHG-standaard is een plaats voor OTC-hoestdrankjes. Alleen in een systematische review van vijftien gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken werd geen bewijs van werkzaamheid van deze hoestdrankjes gevonden. Geïncludeerd werden onderzoeken met hoestende volwassenen die niet langer dan drie weken klachten hadden. In de interventiegroep kregen de hoesters een OTC-hoestmiddel, in de controlegroep een placebo of helemaal niets. De onderzochte groepen hoestmiddelen waren: hoestprikkeldempende stoffen, expectorantia, mucolytica, antihistaminica en combinaties. In geen van de onderzoeken werden grote verschillen gevonden tussen de interventie- en de controlegroep. Het leverde geen aanwijzingen op voor of tegen het gebruik van hoestdrank.

Alhoewel hoesdrankjes algemeen geaccepteerd zijn en goed verdragen worden, kunnen we vraagtekens plaatsen bij de aanbeveling ervan. Misschien laten we kuchers onnodig kosten ophoesten.

Bron: Br Med J 2002;324:329.