gelezen

Illegale behandeling expressierimpels met Botox®

Vorig jaar verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde reeds een mededeling over de enorme opmars van de Botox-behandeling in Groot-Brittannië. In toenemende mate wordt botuline A toxine (Botox®) in de cosmetische dermatologie gebruikt om expressierimpels in het voorhoofd en rondom de ogen te verminderen. Inmiddels maakt ook het Spaanse agentschap dat toezicht houdt op geneesmiddelen, zich zorgen over het toenemende gebruik van Botox voor deze

illegale toepassing en is de Spaanse inspectiedienst gevraagd om tegen het illegaal verkopen en gebruiken op te treden. Ook in Nederland is Botox niet voor cosmetische handelingen geregistreerd. Ondanks het feit dat het voor deze indicatie nog in klinisch onderzoek is, kan men ook hier Botox-injecties krijgen voor de tijdelijke wegwerking van expressierimpels.

Bron: Ned Tijdschr Geneesk 2002;146:580.


 

Een legaal alternatief tegen rimpels?

Onlangs werd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde melding gemaakt van een door Kang e.a. uitgevoerd onderzoek naar het terugdringen van rimpels in zon-beschadigde huid door tazaroteen. UV-straling veroorzaakt verouderingsverschijnselen van de huid. Deze kunnen ten dele worden teruggedrongen met topicale retinoïden (zoals bijvoorbeeld tretinoïnecrème).

Tazaroteen, een nieuw retinoïd, werd in verschillende concentraties in een prospectieve, gerandomiseerde studie vergeleken met tretinoïnecrème en placebo. De conclusie was dat alle crèmes met actieve bestanddelen werkzaam waren ten opzichte van placebo. Na acht weken behandelen met tazaroteencrème in concentraties van 0,1-0,05% en na twaalf weken behandelen met tretinoïnecrème 0,05% werden significante verschillen ten opzichte van placebo waargenomen. Het effect van tazaroteencrème 0,1% was over het algemeen iets beter dan dat van tretinoïnecrème 0,05%, terwijl de bijwerkingen (irritatie, roodheid en schilfering) acceptabel waren.

Bron: Ned Tijdschr Geneesk 2002;146:642.

 

 


 

Actueel

CVZ gaat op de kleintjes letten...

... maar laat de grote vissen glippen. Dat is de indruk die ontstaat na het lezen van het persbericht "Haal behandeling eenvoudige aandoeningen uit fonds" dat het College voor Zorgverzekeringen op 19 april deed uitgaan.

Het CVZ adviseert de minister van VWS om geneesmiddelen ter behandeling van 28 aandoeningen met een minimale ziektelast zoals verkoudheid, allergie, eczeem, aambeien en schimmel aan nagels en voeten uit het vergoedingenpakket te halen. Deze maatregel is een vervolg op de eerder genomen "1 september maatregel" en zal naar verwachting 15,6 miljoen euro gaan opbrengen.

Alhoewel het CVZ de opbrengst zelf ook gering noemt, vindt zij de maatregel toch passen in het beleid. Daarnaast schat men de kans dat het plan gerealiseerd kan worden hoog in en is men tevens optimistisch over de mogelijkheden om nog meer te besparen, afhankelijk van waar de grens wordt gelegd welke aandoeningen als minimale ziektelast kunnen worden bestempeld. Om dit laatste te beoordelen stelt men voor dit te laten onderzoeken door een breed panel, bestaande uit vertegenwoordigers van artsen, patiëntenverenigingen, consumentenorganisaties en verzekeraars.

Juist, u heeft het goed gelezen... de feitelijke uitvoerders van deze voorgestelde maatregel, de apothekers, komen in dit rijtje weer eens niet voor. Terwijl u en ik ongetwijfeld concrete en veel betere ideeën hebben over potentiële besparingen op het geneesmiddelenbudget. Ideeën die bovendien niet juist die categorie patiënten raken die toch al nauwelijks een beroep op ons gezondheidszorgstelsel doet.

Zoals met eerdere maatregelen, zullen er ook nu weer mogelijkheden zijn om deze te omzeilen, zoals het voorschrijven van alternatieven die wel op de vergoedingenlijst staan of zelfs het uitwijken naar een andere indicatie waarvoor het middel wel mag worden vergoed. Deze creativiteit pakt over het algemeen zeker niet goedkoper uit en gaat bovendien, zo leert de ervaring, ook nog eens ten koste van de kwaliteit.

Kortom, een ondoordacht en patiëntonvriendelijk voorstel van het College voor Zorgverzekeringen. Laten we hopen dat de minister in het nieuwe kabinet voldoende kennis van zaken heeft om dit voorstel in de prullenbak te laten verdwijnen.

Bron: http://www.cvz.nl