Uit de praktijk

Zorg

GOEDBij voorlichting over foliumzuurgebruik speelt de apotheek een cruciale rol. Het is immers bekend dat zeventig procent van de vrouwen die haar eerste kind krijgt, de pil heeft gebruikt. Deze groep vrouwen komt dus regelmatig in de apotheek voor de eerste zwangerschap. En daarmee is het in veel de gevallen de enige gezondheidszorginstelling waar deze vrouwen tot dan toe contact mee hebben. Begeleiding door huisartsen en consultatiebureaus komt pas later aan de orde. De sleutelrol van apotheken kan maximaal benut worden nu Pharmachemie het initiatief ondersteunt om er een landelijk voorlichtingsproject van te maken financieel. Een plan is opgezet en er is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Zo zijn er handzame folders en kunnen opvallende blauwe stickers op pilverpakkingen geplakt worden met de tekst 'Kinderwens? Vraag informatie over foliumzuur in uw apotheek'.

In het project maakt elke apotheek haar eigen plan om de voorlichting naar believen vorm te geven. Gedurende het project wordt het effect gemeten en kunnen de plannen worden bijgestuurd. De start was half maart en het loopt storm. 'ZorgVoor... Foliumzuur bij kinderwens' is begonnen in Noord- en Oost-Nederland. Daar zijn nu al meer dan honderd apotheken die meedoen. Het blijkt aantrekkelijk om het aangeboden materiaal naar eigen goeddunken te gaan gebruiken. Uit de eerste bijeenkomsten komt inderdaad naar voren dat zowel de motivatie voor deelname als de gekozen implementatie van de verscillende apotheken zeer verschillend kan zijn.

Een uitgelezen kans voor apotheken om zich te profileren. Dat moet lukken denken we. Noord- en Oost-Nederland doen al volop mee, de rest moet nog even wachten tot volgend jaar. Dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren, we maken er ons geen ZorgenOm. Bron: http://www.zorgvoor-foliumzuur.nl

 


 

de kanttekeningen

Kriebels

 

FOEI!In de apotheek ontvingen we op 19 maart een brief waarin Berlipharm 'met genoegen meedeelt' dat zij op 1 april een nieuw product op de Nederlandse markt brengt.

Het bevat 2 µg cyproteronacetaat en 35 µg ethinylestradiol, en zal Minerva heten. Doet dat niet denken aan een middel dat ook een naam kreeg uit de Griekse mytholgie? Met Diane hadden we al de beschikking over een onsterfelijke dame uit de oudheid, met exact dezelfde samenstelling, ook qua hulpstoffen. Niet erg verrassend, maar ook de indicatie van beide producten lijken wel heel erg op elkaar: acne, seborroe of licht hirsutisme bij vrouwen in de geslachtsrijpe leeftijd, voor zover hormonale behandeling noodzakelijk wordt geacht.

Wat een onsterfelijke actie! En al eerder vertoond bij het verlopen van een andere patent. Het vervolg laat dus naar zich raden: de handelsprijs van Minerva ligt 0,03 euro lager, het patent van Diane verloopt, er zal een generiek binnen een jaar verschijnen. Iedereen die voor die tijd onder de indruk is van Minerva en het gebruikt is voor Berlipharm meegenomen.

Dit hebben we al eerder gezien bij Claritine. En dat was toen al iets om de kriebels van te krijgen. Berlipharm beleeft er - zoals zij aan de apotheken in Nederland schrijft - veel genoegen aan en is daarmee deze honderd-procent-dochter van Schering de enige. Zij bewijst niemand een dienst met dergelijk acties.


 

Gelezen

Meer bijwerkingen bij combinatietherapie

 

Er wordt gesuggereerd dat de bij behandeling van sepsis een combinatie van een lactam en een aminoglycoside de voorkeur verdient boven lactam-monotherapie. Genoemde potentiële voordelen zouden zijn in vitro synergisme en de preventie van resistentieontwikkeling. Met name bij specifieke pathogenen, zoals Pseudomonas aeruginosa en andere Gram-negatieve bacteriën wordt de combinatietherapie geadviseerd, maar het bewijs daarvoor is nog niet geleverd.

In het British Medical Journal verscheen onlangs een meta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken die het effect van de lactam-aminoglycoside-combinatietherapie vergelijkt met lactam-monotherapie bij ernstige sepsis bij patiënten zonder neutropenie.

De resultaten van 64 trials en 7586 geïncludeerde patiënten werden vergeleken. De onderzoekers vonden geen verschil in mortaliteit (RR 0,90, 95% BI 0,77 -1,06). Twaalf studies vergeleken hetzelfde bèta-lactam (RR 1,02, 95% BI 0,76 - 1,38), en 31 studies vergeleken verschillende lactams (RR 0,85, 95% BI 0.69 -1,05). De therapie sloeg minder vaak aan bij de combinatietherapie (RR 0,87, 95% BI 0,78 - 0,97) en bij de studies die verschillende bèta lactams vergeleken (RR 0,76, 95% BI 0,68 - 0,86). Men zag geen voordeel bij de combinatietherapie bij patiënten met Gram-negatieve infecties (1835 patiënten) of Pseudomonas aeruginosa-infecties (426 patiënten). Er werd geen verschil gezien in de mate van resistentieontwikkeling. Nefrotoxiciteit werd significant vaker gezien bij de combinatietherapie (RR 0,36, 95% BI 0,28 - 0,47).

De auteurs concluderen dat bij de behandeling van sepsis de toevoeging van een aminoglycoside aan bèta-lactams niet zinvol is. Ze stellen dat de effectiviteit van de combinatie niet groter is, maar de hoeveelheid bijwerkingen wel. Bron: Br Med J 2004;328:668 (20 maart).