Uit de praktijk

Wishfull thinking

BELACHELIJKMundipharma is op zoek naar een afzetmarkt voor de producten OxyNorm® (oxycodonhydrochloride) en Palladon® IR (hydromorfon). Zij doet een poging haar producten te promoten en heeft het over 'een nieuwe ontwikkeling te hebben waargenomen bij de behandeling van pijn'.

In een schrijven aan apotheken in Nederland lezen we: 'Binnen het indicatiegebied pijn en pijnmanagement heeft de afgelopen jaren een duidelijke verandering plaatsgevonden. Daarbij is de receptuur van sterk werkende orale opioïden verschoven. Sedert enige tijd wordt de behandeling van ernstige, chronische pijn in het merendeel van de gevallen gedaan met QxyContin® en start de behandeling van ernstige oncologische pijn vaak met Palladon SR. Bij de behandeling van oncologische pijn is er vaak behoefte aan kortdurende pijnstilling. Deze extra pijnstilling wordt veelal bereikt door het bijgeven van Sevredol®, OxyNorm of Palladon. Mundipharma is de producent van deze opioïden.'

Wilt u vooral onze producten OxyNorm en Palladon afleveren? O ja, Sevredol is vanaf nu uit de handel.

 


 

En dan nog even dit

AstraZeneca maakt een punt

 

BELACHELIJKIndustrieën zijn creatief. In hun zoektocht naar klandizie weten ze nu de patiënt te vinden. We ontdekken een patiëntenfolder in de wachtkamer van een huisarts.

'Patiënten die als gevolg van een chronische ziekte dagelijks geneesmiddelen moeten gebruiken kunnen op den duur moeite hebben om therapietrouw te blijven. Een rapport van de WHO toont aan dat al na één jaar de therapietrouw bij chronische ziekten gedaald is tot gemiddeld vijftig procent!'

En daar gaat AstraZeneca wat aan doen.

'Ook de cholesterolverlaging die in klinische trials met statines wordt bereikt, blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar als gevolg van onvoldoende therapietrouw. Van statines is bekend dat na een periode van vijf jaar de helft van de personen met deze medicatie is gestopt.'

Misschien een idee voor apotheken om te bewaken?

'Ondanks het feit dat ontwikkeling van innovatieve producten zoals Crestor®, een bijdrage kan leverde aan een verbeterde therapietrouw, blijven er nog voldoende mogelijkheden over aan de kant van de informatievoorziening en directe ondersteuning van de patiënt, die de therapietrouw zouden kunnen verbeteren.'

Aha, een gat in de markt!

'AstraZeneca biedt daarom PatientPoint®, een nieuwe service via internet, die uw Crestor-patiënten informeert en ondersteunt tijdens de behandeling (www.patientpoint.nl). PatientPoint bestaat uit een online kenniscentrum en een begeleidingsprogramma, gecertificeerd door TNO.'

Geen directe geneesmiddelreclame, want alleen gebruikers van Crestor kunnen op de site inloggen met de RVG-code die op het doosje staat. Heel slim van AstraZeneca om zo - buiten arts en apotheker om - er voor te zorgen dat de patiënten toch vooral Crestor trouw blijven slikken.

Apothekers, dit stukje patiëntenbegeleiding laten we ons toch niet van afpakken? Bovendien: een apotheek kan de therapietrouw van àlle statinegebruikers bewaken. Aan de slag maar weer.


 

Tenslotte

SPIRIT - een geestige seeding-trial

 

BELACHELIJKNaast de patiënt wordt ook de arts voortdurend bestookt met interessante initiatieven van de industrie. Neem nou de SPIRIT-studie van Sanofi Aventis.

We lezen in een mooie folder: 'SPIRIT is een observationele studie om de effecten van insuline glargine (Lantus®) op kwaliteit van leven te evalueren in insuline naïeve patiënten met diabetes mellitus type 2'.

Kat in 't bakkie: selecteer je diabetes type 2-patiënten waarvan je denkt dat ze nu wel toe zijn aan insuline, verwijs ze NIET naar de internist en geef ze Lantus. Follow-up gedurende twee visites in een periode van zes maanden. Met een aardige compensatie uiteraard: 'voor het werk ontvangt u een vergoeding conform de geldende CGR-richtlijnen'. Keurige geregeld dus.

We zijn benieuwd naar de resultaten van de SPIRIT-studie. Waar zouden ze gepubliceerd worden? Zijn er nog artsen die hier aan mee willen werken?