Gelezen

Verhoogde sterftekans bejaarden óók bij oude antipsychotica

In 2004 is opschudding ontstaan over een vergroot risico op sterfte en beroerte bij oudere demente patiënten die atypische antipsychotica als olanzapine of risperidon gebruikten. Om die reden is in de bijsluitertekst van deze middelen specifiek een waarschuwing opgenomen dat ze niet goedgekeurd zijn voor de behandeling van aan dementie gerelateerde psychosen. Het is echter niet bekend of klassieke antipsychotica veiliger zijn dan de atypische middelen bij de oudere patiënt.

Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd van een retro-spectieve cohortstudie onder ruim 22 duizend patiënten van 65 jaar en ouder die een klassiek of atypisch antipsychoticum hadden gebruikt. Geanalyseerd werd de sterftekans bij gebruik van een klassiek middel ten opzichte van de sterftekans bij een atypisch middel, gerelateerd aan de gebruiksduur. Uit de analyse bleek dat, ongeacht de gebruiksduur, een klassiek antipsychoticum altijd een significant hoger sterfterisico te zien gaf dan een atypisch middel. De sterftekans was vooral vergroot kort na de start van de therapie en bij hogere doseringen van een klassiek middel.

Alhoewel de resultaten van de studie nog bevestigd zouden moeten worden in een dubbelblind, vergelijkend onderzoek, lijkt het er op dat klassieke antipsychotica géén goede vervangers zijn van atypische antipsychotica bij oudere patiënten.

Literatuur: Wang PS et al. N Eng J Med 2005;353:2335-2341.