Gelezen

Kleren maken de man (en dokter)

Wie nog steeds denkt dat een patiënt alleen op de kennis van diens dokter afgaat en niet op het uiterlijk, heeft het goed mis. Evenals in andere relaties, is de eerste indruk vaak bepalend. Het uiterlijk speelt hierbij een belangrijke rol, zo blijkt uit een Nieuw-Zeelands onderzoek.

Aan patiënten werden foto's getoond van dokters in verschillende kledingstijlen, waarbij de patiënt moest aangeven in welke mate hij of zij zich comfortabel voelde bij de betreffende arts.

Patiënten bleken de artsen te verkiezen die semi-formeel gekleed waren. Artsen die daarnaast een lach op hun gezicht hadden, scoorden nóg beter. In aflopende volgorde volgden daarna de witte jas, formele kleding, jeans en casual kleding. Over het algemeen werden conservatieve kledingstukken en accesoires, zoals lange mouwen, dichte schoenen, pantalons en rokken meer op prijs gesteld dan moderne zoals gezichtspiercings, korte broeken en oorbellen bij mannen.

De patiënten wilden over het algemeen graag bij hun voornaam worden aangesproken. Daarnaast prefereerden zij een dokter die zich voorstelde met titel plus volledige voor- en achternaam. Verder werd het zeer op prijs gesteld wanneer de dokter een naamplaatje op de borst droeg.

Naar de toepasselijkheid van dit onderzoek voor apothekers in Nederland kan men slechts gissen. Opvallend is wel de mindere populariteit van de witte jas, terwijl deze in de Nederlandse apotheek juist een revival lijkt te beleven. Het beste advies dat voorlopig kan worden gegeven, lijkt om met een stalende glimlach uw werk te doen.

Bron: Br Med J 2005;331:1524-1527.


 

De kanttekeningen

Hoera, minder regels

WEETNIETBijna juichend is de berichtgeving van zorgverzekeraars richting zorgaanbieders dat door de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet de regelgeving wel een stuk vereenvoudigd wordt. Eenvoudiger? Wellicht voor een bureaucraat die gewend is dagelijks ellenlange epistels juridische tekst door te worstelen. Maar voor de doorsnee apotheker of arts? Wij vragen het ons af.

Een greep uit de nieuwe procedure voor geneesmiddelen waaraan nadere voorwaarden zijn gesteld:

"...voor zover, voorafgaande aan de aflevering van het geneesmiddel, aan de hand van het onder 1 bedoelde protocol getoetst moet worden of aan de voorwaarden van bijlage 2 wordt voldaan en voor zover daar naast het voorschrift van de voorschrijver aanvullende gegevens voor nodig zijn, stelt de zorgverzekeraar aanvraagformulieren op. Deze aanvraagformulieren zijn in ieder geval beschikbaar via VECOZO voor voorschrijvers en afleveraars. Indien door de voorschrijver een geneesmiddel wordt voorgeschreven waarvan conform het bepaalde onder voorgaande is bepaald dat vooraf getoetst moet worden dat aan de voorwaarden van bijlage 2 wordt voldaan, dan vult de voorschrijver het betreffende aanvraagformulier in..."

Hoezo, de zorgverzekeraars streven ernaar om procedures zo eenvoudig mogelijk te houden?

Op zich is het streven van een aantal grote zorgverzekeraars te prijzen om te komen tot een landelijk uniforme werkwijze voor toetsing van de machtigingsvoorwaarden voor bijlage 2-geneesmiddelen. Of deze uniformiteit ook tegelijkertijd minder regeltjes betekent is maar zeer de vraag. Voor het daadwerkelijk reduceren van het aantal regels is er kennelijk nog te weinig vertrouwen van de zorgverzekeraars in het deskundige oordeel van de behandelaars van de patiënt.

 


 

Oproep

Pharma Selecta (be)stuurloos?

Het bestuur van de stichting Pharma Selecta is op zoek naar twee enthousiaste apothekers die de aftredende bestuursleden op willen volgen.

Het stichtingsbestuur van Pharma Selecta coördineert en faciliteert de activiteiten van de drie poten van Pharma Selecta: het Pharma Selecta Bulletin, PS-on Disk en PS-online en ook regelt zij de financiële zaken.

Ben jij iemand die Pharma Selecta een warm hart toedraagt en ben je bereid enige tijd te investeren in bestuurlijk werk voor en samen met een aantal kritische en vooruitstrevende collega's? Dan ben je van harte uitgenodigd contact op te nemen met een van de leden van het stichtingsbestuur Foppe van Mil, Berendina van Solkema, Edgard Weening, Erik Gerbrands, Linda Mulder-Wildemors, Linda Wijma-Vos of Jos Lüers.