Gelezen

Aardige oogst in seeding trials; maar een schrale voor rationele -farmacotherapie

 

BELACHELIJKArtsen zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun voorschrijfgedrag en gaan daar weloverwogen mee om. Beïnvloeding van de industrie, dat laten ze niet zomaar gebeuren. De werkelijkheid is vaak anders, dat blijkt maar weer uit een grappig artikel, in juni gepubliceerd in het JAMA. Het laat zien hoe goed een seeding-trial werkt. In Denemarken werd onderzocht wat het effect is van meedoen aan een seeding-trial op het latere voorschrijfgedrag.

In het in 2001 en 2002 uitgevoerde observationele onderzoek werd het voorschrijfgedrag gevolgd in tien huisartspraktijken die meededen aan de seeding-trial naar astmamedicatie. De controlegroep bestond uit praktijken die niet deelnamen. De onderzoekspopulatie bestond uit 5439 patiënten die met astmamedicatie werden behandeld en uit 59.574 patiënten uit de controlepraktijken.

Er werden drie einduitkomsten geformuleerd: het volgen van internationale richtlijnen uitgedrukt als de mate van gebruik van inhalatiecorticosteroïden door astmapatiënten, de hoeveelheid gebruikte corticosteroïden van de sponsor en tenslotte het aandeel van sponsorproducten op de totale omvang van astmamiddelen.

De uitkomsten waren verrassend. Meedoen aan een seeding-trial levert geen verbetering op daar waar het het volgen van richtlijnen betreft, wél worden er meer middelen van de sponsor voorgeschreven door de deelnemers! Het percentage astmapatiënten dat conform de richtlijnen inhalatiecorticosteroïden gebruikt was 68,5% in praktijken die meededen in het onderzoek, tegenover 69,1% in controlepraktijken. In deelnemende praktijken groeide de totale hoeveelheid van de voorgeschreven astmamedicatie van de sponsor (6,7%; 95% CI, 3,0%-11,7%). Dit wordt toegeschreven aan zowel een ontstane significant grotere voorkeur voor inhalatiecortico's van de sponsor (OR, 1,26; 95% CI, 1,04-1,54), als aan de trend in het algemeen om eerder astmamiddelen van de sponsor voor te schrijven.

De conclusie is ontnuchterend: meedoen aan seeding-trials loont dus. Voor de sponsor dan. De deelnemer levert een stukje onafhankelijkheid in.

Bron: Andersen M, Kragstrup J, Søndergaard J. How conducting a clinical trial affects physicians' guideline adherence and drug preferences. JAMA 2006;295:2759-2764.


Reageer

Lidstaten WHO zeggen 'ja' tegen medicijnresolutie

 

GOEDZe kregen daarbij steun van verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder Wemos. De lidstaten kwamen in Genève onder andere overeen een werkgroep te vormen die een plan gaat maken voor een rechtvaardiger verdeling van het onderzoeksgeld voor nieuwe medicijnen. Ook wordt nagedacht over alternatieven voor het huidige onderzoekssysteem, bijvoorbeeld daar waar het patenten betreft.

Bron: http://www.wemos.nl

 


Reageer

En dan nog even dit

Hergebruik pc's

 

GOEDFarmacie Mondiaal, de organisatie die zich bezighoudt met structurele hulp in ontwikkelingslanden toegespitst op de farmacie, ondersteunt projecten op microniveau in voornamelijk Afri-kaanse landen. Het inzamelen van -apparatuur én het inzetten hiervan bij ontwikkelingshulp wordt sinds een paar jaar actief ter hand genomen.

Er worden daarvoor computers uit Nederlandse apotheken ingezameld. Apotheken die nieuwe computers aanschaffen kunnen afgeschreven computers ter beschikking stellen voor een tweede leven in een ontwikkelingsland

(http://www.farmaciemondiaal.nl).

De stichting probeert met zo min mogelijk kosten in Nederland haar werk te doen. Ze deed onlangs een opmerkelijke oproep aan apothekers: 'Door de toenemende complexiteit van software (ledenadministratie, boekhouding en drukwerk) blijkt onze computerapparatuur op kantoor niet meer op alle taken berekend te zijn. Misschien staat er bij u een pc te verstoffen die wij een tweede leven kunnen bieden. Deze pc moet dan wel minimaal van het type Pentium III zijn. Kunt u ons uit de computerproblemen lostrekken?

Graag zien wij uw aanbieding tegemoet op ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..'Namens Farmacie Mondiaal dank voor uw hulp!