Gelezen

Pas op voor gesponsorde meta-analyses

Op 14 oktober 2006 verscheen een interessante publicatie in het BMJ. Daarin werd aangetoond dat industrie-gesponsorde meta-analyses van mindere kwaliteit zijn dan die van Cochrane.

Cochrane meta-analyses van geneesmiddelen werden vergeleken met andere meta-analyses.

De auteurs voerden een systematische beoordeling uit van steeds twee meta-analyses waarin dezelfde twee geneesmiddelen werden vergeleken, bij toepassing bij dezelfde aandoening en die maximaal twee jaar na elkaar werden gepubliceerd.

Ze vonden 48 studies: 24 Cochrane studies, 8 industrie-gesponsorde reviews en 16 onafhankelijke reviews. De kwaliteit van de reviews werd uitgedrukt op een schaal van 0-7. Cochrane reviews scoorden gemiddeld een zeven, de andere gemiddeld een drie.

In aanmerking genomen dat de paren van reviews steeds vergelijkbare effecten vermeldden, waren Cochrane reviews zuiniger bij de eindbeoordeling van de nieuwe middelen: in zeven van de industrie-gesponsorde reviews werd zonder aarzeling het nieuwe middel aanbevolen, -terwijl dit in géén van Cochrane reviews het geval was. Wonderlijk.

De conclusies van de auteurs zijn bondig en liegen er niet om: industrie-gesponsorde meta-analyses zijn minder transparant, hebben weinig reserves ten opzichte van methodologische beperkingen van de geïncludeerde trials, en trekken conclusies over de onderzochte geneesmiddelen (ten gunste van het product van de sponsor) die gunstiger zijn dan de Cochrane reviews doen.

Kijk uit wat je leest!

 

Bron: BMJ 2006;333:782 Jørgensen et al. Cochrane reviews compared with industry supported meta-analyses and other meta-analyses of the same drugs: systematic review.