Uit de praktijk

Bestelwijze bortezomib

FOEI!Bortezomib (Velcade®) kan alleen geleverd worden met een beperkte houdbaarheid. Hierdoor worden ziekenhuizen gedwongen een kleine voorraad aan te houden. Zelfs dán kan het voorkomen dat de medicatie ongebruikt blijft tot de houdbaarheidstermijn is verstreken omdat er geen patiënt voor is. Het zou toch fijn zijn als bortezomib retour gestuurd zou kunnen worden. Firma Ortho Biotech - leverancier van Velcade® - werkt daar graag aan mee. Maar... voor wat hoort wat, nietwaar? Onder voorwaarden meewerken aan het retour sturen van bortezomib met verlopen gebruiksdatum. En dus dient bortezomib besteld te worden met een speciaal bestelformulier waarop patiëntgegevens ingevuld moeten worden, zoals gegevens over de fase van de behandeling en over medicatie gebruikt in voorgaande behandelingen. Indien bortezomib besteld is met een onvolledig ingevuld formulier, kan de medicatie niet retour gestuurd worden.

Een zeer onvriendelijke methode om gebruiksgegevens van een product in te winnen!


 

Kerstgroeten

 

BELACHELIJKOok dit jaar viel er in de apotheek weer een prachtige rode envelop op de deurmat. Met de prachtige openingszin 'De kerstdagen naderen en het einde van 2006 is in zicht' wordt men opgewarmd voor de geweldige aanbieding om via internet een échte wenskaart te versturen. Dus direct dezelfde avond het internet op. Met een persoonlijke inlogcode kan men kiezen uit een speciale kerstkaartencollectie met bijpassend kader en een toepasselijke kreet op de voorzijde. Echt smullen geblazen voor de creatieve geesten onder ons. Eenmaal die unieke kerstkaart ontworpen, mag men daar niet één, niet twee, maar liefst drie kaarten van versturen. Wie wordt daar nou niet blij van? Helaas, vorig jaar toch zoveel apothekers, zodat deze firma ook dit jaar weer hetzelfde marketingstrucje uithaalt. Misschien een goed voornemen voor 2007:

je niet laten verleiden door die marketingsrotzooi.

 


 

En dan nog even dit

Geen tijd voor -managementonderwijs bij opleidingen

 

Apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, tandartsen en verloskundigen: vrijwel allemaal moeten ze leren managen. Alle onderzochte opleidingen bieden managementonderwijs aan, maar het blijkt lastig om hiervoor in het onderwijsrooster genoeg tijd vrij te maken. Dat blijkt uit onderzoek van instituut NIVEL, dat het aanbod aan managementonderwijs binnen reguliere opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg heeft geïnventariseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode oktober 2005 tot en met mei 2006 en bestond uit analyse van de informatie in de studiegidsen, interviews met onderwijsdirecteuren of -coördinatoren van de opleidingen en gesprekken met vertegenwoordigers van de onderzochte beroepsgroepen.

Professionals in de gezondheidszorg hebben steeds vaker taken waarvoor managementvaardigheden noodzakelijk zijn. Dat komt door veranderingen in de organisatie van de gezondheidszorg, door nieuwe wetgeving en doordat de (para)medische beroepsgroepen steeds meer moeten samenwerken. Opleidingen moeten daarop worden aangepast. Dat lukt maar mondjesmaat. Eerder bleek uit onderzoek van het NIVEL, dat de Nederlandse huisartsenopleidingen hun studenten onvoldoende voorbereiden op het runnen van een eigen praktijk. Vervolgens heeft het instituut ook onderzocht welke managementvaardigheden andere medische beroepsgroepen willen leren in de opleiding. Daaruit bleek dat:

* apothekers, dierenartsen, tandartsen, en verloskundigen communicatieve managementvaardigheden belangrijk vinden;

* voor huisartsen, verloskundigen en tandartsen het relevant is om een visie en toekomstplan voor de praktijk te ontwerpen;

* medisch specialisten in ziekenhuizen vooral belang hechten aan leiderschapsvaardigheden, inzicht in strategie en beleid én het kunnen anticiperen op de marktwerking in de zorg. Zij die niet zelfstandig zijn gevestigd willen management van medewerkers en middelen zo veel mogelijk overlaten aan vakdeskundigen uit het ziekenhuis.

Dat is dus duidelijk. Communiceren maar op de universiteiten!

Bron: http://www.nivel.nl


 

Luchtpunt

WEETNIETEr is een nieuw informatiepunt COPD. Het kondigt zich aan als objectief informatiecentrum. We zetten daar onze vraagtekens bij. In de kleine lettertjes staat dat het een initiatief is van Pfizer en Boehringer Ingelheim. Beide firma's zijn al jaren als pusher actief op de COPD-markt. De site bevat nuttige informatie, maar wel in bijna onleesbaar gebroken wit.

Bron: http://www.luchtpunt.nl


 

Onvolwassen gedrag

PAS OP!Cymbalta® - u-weet-wel het nieuwe waardevolle antidepressivum met zoveel waardevolle aanvullende eigenschappen ten opzichte van het bekende arsenaal - is een jaar op de markt, dat wordt gevierd!

Begin december ontvingen we in de apotheek met de post een pakketje van Cymbalta met op de doos 'Wie jarig is trakteert'. In het doosje vinden we een neptaart met een kaarsje in de vorm van een 1. En dit kaarsje is een USB-stick. Echt vreselijk. Laat men alsjeblieft dit geld voor onderzoek of dergelijke gebruiken.

Misschien kan de conclusie zijn dat Cymbalta nog lang niet volwassen is?


 

Gelezen

Tienduizenden ziekenhuisopnames door medicijnmissers

Door verkeerd medicijngebruik moeten in ons land 41.000 mensen per jaar in een ziekenhuis worden opgenomen. Dat blijkt uit het eerste onderzoek in Nederland naar medicatieveiligheid, uitgevoerd in 21 ziekenhuizen. Op basis van buitenlandse literatuur was de schatting 90.000. Bijna de helft van de ziekenhuisopnames (19.000) is te voorkomen, maar dan moet medicatieveiligheid wel hoger op de politieke agenda komen, volgens de onderzoekers.

Veertig dagen werden alle acute ziekenhuisopnames gevolgd, uitgezonderd opnames van psychiatrische patiënten, bevallingen en patiënten die jonger zijn dan achttien jaar. Als de opname mogelijk te maken had met een geneesmiddel, werden gegevens verzameld over de medische voorgeschiedenis en de medicatie van de patiënt.

Bejaarde patiënten hadden twee keer zo veel kans te worden opgenomen als gevolg onjuiste medicijnen dan jongeren. Ze moesten vooral het ziekenhuis in vanwege maagbloedingen, hart- en vaatproblemen, aandoeningen van de ademhalingsorganen en een ontregelde diabetes mellitus. Uit deze cijfers valt op te maken dat artsen en apothekers onvoldoende patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. Een rapport van de Algemene Rekenkamer maakte recentelijk duidelijk dat één op de drie chronische patiënten de afstemming tussen zorgverleners matig of slecht vindt. Er valt dus nog heel wat informatie tussen apotheek, patiënt, arts en ziekenhuis over te dragen. Aan de slag dan maar!

Bronnen: ANP 28 november 2006

http://www.harm-onderzoek.nl


 

Veel leden review boards hebben banden met de industrie

Uit een Amerikaanse enquête onder leden van review boards van academische organisaties blijkt dat 36 procent van hen banden onderhoudt met ten minste één farmaceutische fabrikant. Van de ondervraagden gelooft 86 procent dat dergelijke banden de beslissingen van de board niet beïnvloeden.

Er werden bijna negenhonderd enquêtes verstuurd naar boardleden in honderd verschillende academische centra. De respons was 67 procent. Er werd met name gevraagd naar financiële banden met industrieën in de vorm van dienstverbanden, deelname in commissies, adviseurschappen, het aannemen van vergoedingen en honorering voor spreekbeurten. De auteurs concluderen dat banden van de ondervraagde review board leden met industrie gebruikelijk zijn en dat dit aanleiding geeft de regelgeving goed te onderzoeken om verstrengeling van belangen tegen te gaan. Dat lijkt ons ook!

Bron: Campbell EG et al. Financial Relationships between Institutional Review Board Members and Industry. N Eng J Med, 30 november 2006;355:2321-2329.