De kanttekeningen


Focus op verspilling

slecht.gifAch, je bedenkt eens wat geks om als
relatief nieuwe speler op de generieke
markt in de picture te komen bij potentiële
klanten. Onder het motto ‘als er
één doosje in de kast ligt, volgen er
vast meer’ kregen alle klanten van
Pluripharm en Mosadex onlangs een
doos met zeventien verschillende,
splinternieuwe verpakkingen van dit jonge generieke label,
tezamen goed voor een inkoopwaarde van ongeveer 300
euro. Wat te doen met deze ongevraagde ‘verrassing’?
Terugsturen naar afzender bleek niet mogelijk. Was deze
misschien blij er vanaf te zijn? De groothandel wilde het
ook niet retour nemen, want het was immers niet van hen
afkomstig. In de ladekast dan maar? Als vreemde eend in
de bijt tussen het eigen label generiek blijft het daar vast
liggen, want een plotselinge en eenmalige wijziging van
doosje kan de patiënt aardig in verwarring brengen. Vroeg
of laat zullen de meeste doosjes dus in de afvalton eindigen,
goed voor een verspilling van zo’n vierhonderd maal
300 euro = 120.000 euro. Als je het zo bekijkt niet echt
een reclamestunt waar je als leverancier populariteit mee
wint. Dan kun je toch maar beter blijven adverteren in
Pharma Selecta!

Gelezen

Pre-eclampsie voorkomen met
acetylsalicylzuur 80
The Lancet publiceert in een early online publication de resultaten
van een meta-analyse naar het gebruik van antistolling
(acetylsalicylzuur 80) als primaire preventie voor
pre-eclampsie. Er werd gekeken naar de resultaten van 31
gerandomiseerde onderzoeken met totaal 32.217 vrouwen
en hun 32.819 geboren kinderen. Het blijkt dat vrouwen
die antistolling krijgen in vergelijking met de controlegroep
een relatief risico van 0,9 (95% BI: 0,84-0,97) hebben
op de ontwikkeling van pre-eclampsie. Daarnaast
werkt antistolling beschermend op vroeggeboorte (voor 34
weken zwangerschap) (RR 0,9 95% BI: 0,83-0,98) en het
hebben van een zwangerschap met een serieus ernstige
afloop (met uitzondering van sterfgevallen) (RR 0,9 95%
BI: 0,85-0,96). Er wordt geen effect gezien op doodgeboortes,
laag geboortegewicht of bloedingen bij de moeders
of hun kinderen. Er was ook geen specifieke subgroep
aan te wijzen die meer of minder baat had bij de antistolling
dan een andere. In dit moment wordt wereldwijd
10-15% van de half miljoen jaarlijkse moedersterftes geassocieerd
met een hypertensieve aandoening, 99% hiervan
in derdewereldlanden.
Bron: The Lancet Early Online Publication, 17 May 2007.