Actueel

Benzo’s uit de gratieImage
Vanaf 1 januari is het zover. Slaap- en kalmeringsmiddelen worden niet meer vergoed. De overheid heeft bij monde van Ab Klink laten weten dat zij onnodig langdurig gebruik en de daarbij behorende risico’s, zoals botbreuken en verkeersongelukken, wil terugdringen. Door de patiënt op te laten draaien voor de kosten, hoopt de overheid dat mensen vanzelf gaan minderen met het slikken van deze middelen. De grote vraag is natuurlijk of dit ook zo is. Zullen chronische gebruikers minder benzo’s slikken als zij het zelf moeten betalen? De overheid denkt van wel en hoopt zo in van één klap van een nationaal gesubsidieerde verslavingskliniek af te zijn. Hoe de uitvoering van dit beleid vorm gaat krijgen is nog niet geheel helder. Op een aantal vragen is nog geen duidelijk antwoord gevonden. Bijvoorbeeld, wie legt de patiënt uit dat zij of hij vanaf januari zijn vertrouwde medicatie niet meer vergoed krijgt. Wie vangt het onbegrip en de boosheid op. Wie regelt de administratie, mocht een benzodiazepine wel voor vergoeding in aanmerking komen. Wie mag straks – kosteloos(!) – allerlei afbouwschema’s verzinnen? Oftewel wie is er zo gek om hierin het voortouw te nemen? U voelt hem al aankomen… Slaap lekker.

Hypericum UA Image
Het is zover. Het eerste geneesmiddel met UA-status ligt in de schappen van de apotheek: Hyperiplant® van VSM. Dit middel is geregistreerd voor milde tot matige depressieve klachten zo blijkt uit de registratietekst. In tegenstelling tot vele andere (vaak warenwet-) preparaten is de samenstelling van dit preparaat exact bekend. Het bevat per filmomhulde tablet: 300 mg droog extract van Hypericum perforatum L. (sint-janskruid) (3-7:1), overeenkomend met 0,36 mg tot 0,84 mg hypericine en 9-18 mg hyperforine. Vanwege de vele geneesmiddelinteracties die mogelijk zijn, acht het CBG een rol weggelegd voor de apotheek voor de verkoop van dit product. De KNMP heeft, om dit makkelijker te maken, een zogenaamd UA-standaard op de Kennisbank gezet. Aan de hand van deze standaard is het mogelijk om potentiële Hyperiplant-gebruikers van goed advies te voorzien. Een uitstekend instrument dus om de meerwaarde van de apotheek te laten zien.

SymptoomreclameImage
Heeft u een overactieve blaas, last van maagzuur, erectiestoornissen, restless legs, schimmelnagels of wat voor een kwaaltje dan ook? Praat erover met uw huisarts of apotheker. Dit is de boodschap van veel reclamespotjes die op de televisiekijkende of radioluisterende mens worden afgevuurd. In Nederland is het verboden om reclame te maken voor medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Door het oprekken van de wet heeft de farmaceutische industrie toch een ingang gevonden, namelijk symptoomreclame. Meer reclame betekent meer aandacht voor een bepaalde ziekte én meer geneesmiddelgebruik. Een voorbeeld hiervan zijn de reclames voor de relatief onschuldige schimmelnagels. De spotjes verwijzen naar een website, waarop vermeld wordt dat het verstandiger is om contact op te nemen met de huisarts of apotheker. Dit leidt vervolgens tot extra toeloop en extra werk, omdat uitgelegd moet worden dat de medicijnen niet in alle gevallen even goed werken als wordt geclaimd en dat ze gepaard kunnen gaan met bijwerkingen en interacties. De fabrikanten zijn de lachende derden, want hierdoor is een toename van het aantal voorschriften voor medicijnen tegen de schimmelnagels ontstaan. De Reclame Code Commissie maakt geen bezwaar tegen de spotjes, omdat mensen informeren – vooralsnog – wel is toegestaan.