Alhoewel Pharma Selecta gewoon zal blijven voortbestaan vanwege de onafhankelijkheid van subsidies van VWS, keur ik de nieuwe plannen van het ministerie sterk af. Natuurlijk zijn de farmacotherapeutische richtlijnen die in Nederland worden gemaakt van een hoog niveau en worden ze opgesteld aan de hand van de meest recente literatuur door onafhankelijke artsen en apothekers. Dit wil echter niet zeggen dat artsen die niet betrokken zijn bij het opstellen van de richtlijn er klakkeloos mee akkoord moeten gaan en geen informatie hoeven te ontvangen over de geneesmiddelen die op dat moment niet in de richtlijn zijn opgenomen. Een richtlijn is immers van toepassing op het grootste deel van de patiënten met een bepaalde indicatie, maar zeker niet op alle. Artsen zien dagelijks patiënten op hun spreekuur waarvoor ze gemotiveerd moeten afwijken van de richtlijn. Informatie over nieuwe geneesmiddelen en geneesmiddelen die niet in de richtlijn voorkomen is hierbij essentieel.
Het lijkt erop dat de minister van mening is dat alleen de kleine groep richtlijnopstellers voldoende kritisch denkvermogen heeft en de rest van de beroepsbeoefenaren slechts bestaat uit volgzame en goedgelovige makke schapen.
Geneeskunde bedrijven is geen confectie maar een maatpak. Door het saneren van het GeBu en het Kompas wordt aan artsen en apothekers een belangrijk gereedschap ontnomen. Dat gaat knellen!

Jos Lüers, hoofdredacteur

 

Actueel

Antibiotica en otitis media acuta
Een Nederlands onderzoek van Bezáková et al dat binnenkort gepubliceerd wordt in het BMJ, geeft nieuwe inzichten in de behandeling met antibiotica van jonge kinderen met otitis media acuta (OMA).
OMA is een veel voorkomende infectie bij kinderen en leidt meestal tot een bezoek aan de dokter. Het is daardoor een van de hoofdoorzaken van antibioticagebruik bij deze jonge kinderen. Antimicrobiële therapie is volgens de huidige NHG-standaard ook geïndiceerd bij kinderen die jonger zijn dan twee jaar met OMA aan beide zijden of die al bij de eerste presentatie otorroe hebben. Tot nu was echter weinig bekend over de langetermijneffecten van deze behandeling. Antibiotica kunnen ervoor zorgen dat de duur van de OMA verkort wordt, maar er zijn ook nadelen. Zo zal het geven van een anti-bioticum een doktersbezoek in de toekomst kunnen aanmoedigen. Het verhoogt ook de druk op de huisarts om bij een vervolgbezoek een geneesmiddel voor te schrijven, waardoor het antibioticagebruik toeneemt en hiermee het risico op resistentie. Nu is daar een opmerkelijk nieuw inzicht bij gekomen. De onderzoekers toonden aan dat in de groep van patiënten die initieel behandeld werden met amoxicilline, OMA vaker terugkwam dan bij patiënten die geen antibioticum kregen. Dit resultaat kan samen met de eerder genoemde nadelen van het voorschrijven van antibiotica aan kinderen een nieuw argument zijn om daarvan af te zien.